Lista recenzentów – 2016 r.


 

1. Prof dr hab. Seidler-Łożykowska z Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu
2. Prof dr hab. Waldemar Buchwald z Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu
3. Prof dr hab.Przemysław Mikołajczak z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
4. Prof dr hab. Anna Goździcka-Józefiak z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
5. Prof dr hab. Izabela Ratajczak z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
6. Prof dr hab. Tadeusz Wolski z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
7. Prof dr hab. Barbara Kołodziej z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
8. Prof dr hab. Iwona Wawer z Uniwersytetu Medycznego w Warszawie
9. Prof. dr hab. Halina Ekiert z Uniwersytetu Medycznego w Krakowie
10. Prof. dr hab. Renata J. Ochocka z Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku
11. Prof dr Henry  Ostrowski-Meissner z Charles Sturt University w Sydnej, Australia