Numer 1/2009


P o s t ę p y  F i t o t er a p i i   1/2009

Prace doświadczalne/Original papers

 INVESTIGATIONS OF PLANT EXTRACTS WITH HIGH ANTIBIOTIC ACTIVITY Elżbieta Hołderna-Kędzia, Bogdan Kędzia, Alina Mścisz – s. 3-11
Wpływ dowymieniowej infuzji ekstraktu z propolisu i wybranych mykostatyków na stan czynnościowy gruczołu mlekowego u krów INFLUENCE OF COW´S UDDER INFUSION OF PROPOLIS AND ANTIMYCOTIC PREPARATIONS ON ACTIVITY OF MAMMARY GLAND IN COWS Przemysław Dudko – s. 12-18
Działanie in vitro olejku sosnowego wobec bakterii beztlenowych wyizolowanych z jamy ustnej i dróg oddechowych ACTIVITY IN VITRO OF PINE OIL (OLEUM PINI SILVESTRIS) AGAINST ANAEROBIC BACTERIA ISOLATED FROM ORAL CAVITY AND UPPER RESPIRATORY TRACT Anna Kędzia, Andrzej W. Kędzia – s. 19-23

Prace przeglądowe/Review papers

Hamowanie aktywności acetylocholinoesterazy i butyrylocholinoesterazy przez surowce roślinne i ich substancje czynne PLANTS AS A SOURCE OF ACETYLCHOLINESTERASE AND BUTYRYLCHOLINESTERASE INHIBITORS Natalia Wszelaki – s. 24-38
Skład chemiczny propolisu polskiego. Cz. I. Początkowy okres badań CHEMICAL COMPOSITION OF POLISH PROPOLIS. PART I. THE INITIAL PERIOD OF INVESTIGATIONS Bogdan Kędzia – s. 39-44
Właściwości przeciwutleniające kakao w zapobieganiu chorobom układu krążenia Cardioprotective effects of cocoa antioxidants Monika Krotki, Beata Stoparczyk – s. 45-49
Działanie probiotyków na organizm człowieka. Cz. II. Zastosowanie probiotyków w leczeniu i profilaktyce chorób ROBIOTICS ACTIVITY IN THE HUMAN BODY. PART II. APPLICATION OF PROBIOTICS IN TREATMENT AND PREVENTION OF DISEASES Anna Kędzia – s. 50-57

Opinie/Opinions

 

Rozprawa doktorska/Doctoral dissertation

Interakcje pomiędzy lekami roślinnymi i składnikami diety zawierającymi surowce roślinne oraz lekami syntetycznymi dotyczące ośrodkowego układu nerwowego
INTERACTIONS BETWEEN HERBAL MEDICINAL PRODUCTS, DIET COMPONENTS CONTAINING BOTANICAL MEDICINES AND SYNTHETIC DRUGS RELATING OF THE CENTRAL NERVOUS SYSTEM
Marcin Ożarowski – s. 61-64

Przegląd czasopism zagranicznych/Review of foreign periodicals

Nowości bibliograficzne
– s. 65-66

 


Do korzystania w granicach dozwolonego użytku prywatnego.