Numer 2/2020

P o s t ę p y   F i t o t e r a p i i   2/2020

Prace doświadczalne/Original papers

Aktywność biologiczna roślinnych produktów pszczelich pochodzących z Gór Sowich
Biological activity of herbal bee products collected from the Sowie Mountains
Magdalena Woźniak, Lucyna Mrówczyńska, Anna Sip, Izabela Ratajczak – s. 67-72

Skuteczność działania olejku lawendowego (Oleum Lavandulae) wobec grzybów drożdżopodobnych z rodzaju Candida
effectiveness of lavender oil (Oleum Lavandulae) against yeastlike fungi from Candida species
Anna Kędzia, Andrzej W Kędzia – s. 73-77

Aktywność olejku anyżowego (Oleum Anisi) wobec grzybów drożdżopodobnych
Activity of anise oil (Oleum Anisi) on yeastlike fungi
Anna Kędzia, Elżbieta Hołderna-Kędzia – s. 78-82

Prace przeglądowe/Review papers

Nowe surowce roślinne w Farmakopei europejskiej. część 7. Ilex paraguariensis a. St.-Hil. (ostrokrzew paragwajski) – źródło nowego surowca alkaloidowego
The new plant raw materials in the european pharmacopoeia. part 7. Ilex paraguariensis a. St.-Hil. (yerba mate) – the source of new alkaloid raw material
Halina Ekiert, Agnieszka Kulig, Radosław Jan Ekiert, Agnieszka Szopa – s. 83-92

Działanie przeciwmutagenne i przeciwgenotoksyczne propolisu
Antimutagenic and antigenotoxic activity of propolis
Bogdan Kędzia, Elżbieta Hołderna-Kędzia – s. 93-99

Len i konopie w profilaktyce i lecznictwie
Flax and hemp in prevention and treatment
Ryszard Kaniewski, Janusz Jankowiak, Karolina Zajączek – s. 100-103

Miodownik melisowaty (Melittis melissophyllum l.) – mało znana roślina lecznicza
Melittis melissophyllum l. (bastard balm) – a little-known medicinal plant
Elżbieta Kowalska-Wochna, Mikołaj Tomulewicz – s. 104-111

Fitoterapia praktyczna/Phytotherapy in practice

Styl życia i odżywianie w chorobach onkologicznych. Fakty i dowody
Irena Matławska, Irena Mariak – s. 112-114

Przegląd czasopism zagranicznych/Review of foreign periodicals

Nowości bibliograficzne
Bogdan Kędzia – s. 115-116