Numer 4/2014


P o s t ę p y   F i t o t e r a p i i   4/2014

Prace doświadczalne/Original papers

Analysis of stevioside and rebaudioside A in sweeteners
Analiza stewiozydu oraz rebaudiozydu A w słodzikach
Radosław J. Ekiert, Jan Krzek, Magdalena Lenartowicz, Halina Ekiert – s. 195-199

Działanie ekstraktów i zespołów roślinnych na grzyby chorobotwórcze w świetle badań własnych
The activity of extracts and plant complexes on pathogenic fungi on the base of own studies
Elżbieta Hołderna-Kędzia, Tadeusz Wolski, Bogdan Kędzia – s. 200-204

Ocena działania na bakterie beztlenowe płynów używanych w e-papierosach
Evaluation of activity of liquids use to e-cigarettes on anaerobic bacteria
Anna Kędzia, Aida Kusiak, Anna Wojtaszek-Słomińska, Iwona Inkielewicz-Stępniak, Michał Woźniak – s. 205-208

Skład i właściwości antyoksydacyjne barwnych frakcji wyodrębnionych z pszczelego pyłku kwiatowego
Composition and antioxidant properties of colour fraction isolated from the bee pollen
Katarzyna Paradowska, Agnieszka Zielińska, Natalia Krawiec – s. 209-215

Prace przeglądowe/Review papers

Systematyka gatunku Dictamnus oraz skład fitochemiczny dwu odmian dyptamu jesionolistnego (Dictamnus albus L. cv. Albiflores i cv. Rosa Purple). Cz. II.
The systematic of Dictamnus species and chemical composition of two cultivars of Dictamnus albus L. (Cv. Albiflores and cv. Rosa purple). Part II.
Tadeusz Wolski, Tomasz Baj – s. 216-226

Dwurząd wąskolistny (Diplotaxis tenuifolia (L.) DC.) jako źródło substancji biologicznie czynnych
A wild rocket (Diplotaxis tenuifolia (L.) DC.) As a source of bioactive compounds
Daniel Modnicki – s. 227-231

Rośliny lecznicze z rodziny Dipsacaceae
Medicinal plants of the Dipsacaceae
Justyna Kukuła, Ewa Witkowska-Banaszczak – s. 232-238

Owoce pigwowca japońskiego (Chaenomeles japonica (Thunb.) Lindl. ex Spach) źródłem substancji biologicznie aktywnych
Fruits of japanese quince (Chaenomeles japonica (Thunb.) Lindl. ex Spach) as a source of bioactive compounds
Agata Nahorska, Magdalena Dzwoniarska, Barbara Thiem – s. 239-246

Kompleks polisacharydowy jagód Goji (Lycium barbarum) jako element fitoterapii – przegląd literatury
Polysaccharide complex of goji berries (Lycium barbarum) as an element of phytotherapy – review
Bartosz Kulczyński, Anna Gramza-Michałowska – s. 247-251

Męczennica cielista (Passiflora incarnata L.) – roślina lecznicza o wielokierunkowym działaniu farmakologicznym
Passionflower (Passiflora incarnata L.) – the plant showing multiple pharmacological activity
Katarzyna Jawna, Dagmara Mirowska-Guzel, Ewa Widy-Tyszkiewicz – s. 252-258

Przegląd czasopism zagranicznych/Review of foreign periodicals

Nowości bibliograficzne
Bogdan Kędzia – s. 259-260