Numer 4/2016

P o s t ę p y   F i t o t e r a p i i   4/2016

Prace doświadczalne/Original papers

Badania aktywności przeciwzapalnej, adaptogennej i odnawiającej suchego ekstraktu z korzeni jeżówki bladej (Echinacea pallida (Nutt.) Nutt.)
Studies of anti-inflammatory, adaptogenic and regenerative activity of dry extract from echinacea pale (Echinacea pallida (Nutt.) Nutt.) roots
Jana W. Diakonowa, Igor Zupaniec, Wiktoria S. Kisliczenko – s. 251-254

Zawartość manganu w sokach drzewnych z terenu Podkarpacia
Manganese content in the tree saps from the area of Podkarpacie
Maciej Bilek, Piotr Kuźniar, Kinga Stawarczyk, Ewa Cieślik – s. 255-261

Ocena działania eterycznego olejku konopnego (Cannabis sativa L.) wobec grzybów drożdżopodobnych
Evaluation of activity of hemp (Cannabis sativa L.) essential oil against yeastlike fungi
Anna Kędzia, Ryszard Kaniewski, Elżbieta Hołderna-Kędzia, Bogna Opala – s. 262-267

Prace przeglądowe/Review papers

Acemannan – właściwości i użyteczność w lecznictwie
Acemannan – properties and medical utility
Krzysztof Gołąb, Jakub Gburek, Maria Warwas – s. 268-273

Trametes versicolor (L.) Lloyd jako źródło związków biologicznie aktywnych o szerokim spektrum działania i zastosowania
Trametes versicolor (L.) Lloyd as a source of biologically active compounds with a wide spectrum of action and application
Katarzyna Sułkowska-Ziaja, Bożena Muszyńska, Kinga Sałaciak, Alicja Gawalska – s. 274-281

Aktywność przeciwnowotworowa amigdaliny
Anticancer activity of amygdalin
Agnieszka Nowak, Aleksandra Zielińska – s. 282-292

Właściwości lecznicze gravioli (Annona muricata L.)
Therapeutical properties of graviola (Annona muricata L.)
Ewa Cieślik, Iwona Cieślik, Katarzyna Bartyzel – s. 293-297

Owoce rokitnika (Hippophae rhamnoides L.) – bogate źródło związków biologicznie aktywnych
Fruits of sea buckthorn (Hippophae rhamnoides L.) – rich source of biologically active compounds
Beata Piłat, Ryszard Zadernowski – s. 298-306

Przeciwpłytkowe właściwości ekstraktu z pomidorów
Antiplatelet properties of tomato extract
Aleksandra Krawczyk, Magdalena Boncler – s. 307-314

Możliwości stosowania pyłku kwiatowego w chorobach serca i naczyń krwionośnych
The possibility of applied of bee pollen in heart and blood vessel diseases
Bogdan Kędzia, Elżbieta Hołderna-Kędzia – s. 315-319

Naturalne leki przeciwgruźlicze
Natural antitubercular drugs
Joanna Nowakowska, Krzesimir Ciura, Kaja Rudnicka-Litka – s. 320-331

Preparaty pochodzenia roślinnego w pielęgnacji skóry u chorych z łuszczycą
Plant origin preparations applied in the skin care of psoriatic patients
Anna Nowak, Magdalena Popko, Adam Klimowicz – s. 332-337

Kronika/Chronicle

Spotkanie Zielarzy Grupy Herbaria
Elżbieta Hołderna-Kędzia – s. 338

Święto Ziół
Jerzy Jambor – s. 339

Przegląd czasopism zagranicznych/Review of foreign periodicals

Nowości bibliograficzne
Bogdan Kędzia – s. 340-341