Proces recenzji

Nasze czasopismo przyjmuje artykuły na podstawie tzw. peer review, czyli anonimowej oceny artykułów przez niezależnych recenzentów. Dzięki temu utrzymujemy wysoką jakość artykułów i całego czasopisma. Proces recenzji jest podwójnie ślepy, co oznacza, że zarówno autor, jak i recenzent są anonimowi. Taka praktyka zapobiega stronniczości recenzji z powodu np. kraju pochodzenia autora, jego reputacji czy relacji prywatnych. Każdy artykuł otrzymuje dwie recenzje.

Sam proces recenzyjny jest złożony. Wszystkie manuskrypty podlegają wstępnej ocenie przez redakcję i na tym etapie część prac jest odrzucana. Po wstępnej akceptacji artykułu jest on wysyłany do dwóch niezależnych recenzentów pochodzących z organizacji naukowych, z którymi autor artykułu nie jest związany. Formularz recenzji zawiera rekomendacje recenzenta co do akceptacji manuskryptu. Redakcja rozpatruje recenzje i podejmuje ostateczną decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu manuskryptu. Autor informowany jest o decyzji oraz jej uzasadnieniu.

W razie dodatkowych pytań dotyczących procesu recenzyjnego prosimy o bezpośredni kontakt z redakcją.