Numer 3/2011


P o s t ę p y   F i t o t e r a p i i   3/2011

Prace doświadczalne/Original papers

Działanie oleju z Tamanu (Calophyllum inophyllum) na bakterie beztlenowe wyodrębnione z dróg oddechowych
The effect of Tamanu oil (Calophyllum inophyllum) on anaerobic bacteria isolated from respiratory tract
Anna Kędzia, Alina Mścisz, Henry O. Meissner – s. 159-163

Wrażliwość bakterii tlenowych na olejek goździkowy (Oleum Caryophylli)
The susceptibility of aerobic bacteria to clove oil (Oleum caryophylli)
Anna Kędzia, Aida Kusiak, Barbara Kochańska, Andrzej W. Kędzia, Magdalena Półjanowska, Alina Gębska, Marta Ziółkowska-Klinkosz – s. 164-168

Prace przeglądowe/Review papers

Wpływ wybranych roślin leczniczych na aktywność glikoproteiny P
The influence of certain herbs on p-glycoprotein activity
Adam Klimowicz, Małgorzata Jeziorna, Anna Nowak, Stanisława Bielecka-Grzela – s. 169-174

Aktywność przeciwdrobnoustrojowa olejku z drzewa herbacianego (Tea Tree Oil) w badaniach in vitro. Cz. II
The antimicrobial activity of tea tree oil in the research in vitro
Aleksandra Garbusińska, Anna Mertas, Ewelina Szliszka, Wojciech Król – s. 175-184

Kozieradka pospolita (Trigonella foenum graecum L.) – tradycja stosowania na tle wyników badań naukowych
Fenugreek (Trigonella foenum-graecum L.) – traditional herb on the background of the research studies
Barbara Król-Kogus, Mirosława Krauze-Baranowska – s. 185-190

Rośliny zielarskie w leczeniu chorób skóry – bezpieczeństwo i zastosowanie
Herbal plants in the treatment of skin diseases – security and application
Anna Grys, Zdzisław Łowicki, Agnieszka Gryszczyńska, Małgorzata Kania, Anna Parus – s. 191-196

Właściwości lecznicze ketmii szczawiowej – Hibiscus sabdariffa L.
The healing properties of roselle
Paulina Znajdek-Awiżeń, Irena Matławska – s. 197-201

Antyhepatotoksyczne działanie pyłku kwiatowego
Antihepatotoxic activity of bee pollen
Bogdan Kędzia, Elżbieta Hołderna-Kędzia – s. 202-207

Glistnik jaskółcze ziele (Chelidonium majus L.) we współczesnej terapii – wskazania i bezpieczeństwo stosowania
Greater celandine (Chelidonium majus L.) in modern therapy – indications and safety of use
Piotr Migas, Magdalena Heyka – s. 208-218

Przegląd czasopism zagranicznych/Review of foreign periodicals

Nowości bibliograficzne
Prof. dr hab. Bogdan Kędzia – s. 219-220


Do korzystania w granicach dozwolonego użytku prywatnego.