Numer 3/2019

P o s t ę p y   F i t o t e r a p i i   3/2019

Prace doświadczalne/Original papers

Ocena działania przeciwcukrzycowego ekstraktów otrzymanych z wybranych surowców roślinnych
Evaluation of antidiabetic activity of extract obtained from selected plant materials
Izabela Czapska-Pietrzak, Elżbieta Studzińska-Sroka, Wiesława Bylka

Przeciwgrzybicze działanie olejku imbirowego (Oleum Zingiberis)
Antifungal activity of ginger oil (Oleum Zingiberis)
Anna Kędzia, Andrzej W. Kędzia

Ocena oddziaływania na grzyby drożdżopodobne olejku szałwiowego (Oleum Salviae)
The evaluation of activity of sage oil (Oleum Salviae) on yeastlike fungi
Anna Kędzia, Elżbieta Hołderna-Kędzia

Prace przeglądowe/Review papers

Nowe surowce roślinne w Farmakopei Europejskiej. Część 4. Houttuynia cordata Thunb. (pstrolistka sercowata) – źródło nowego surowca flawonoidowego
The new plant raw materials in the European Pharmacopoeia. Part 4. Houttuynia cordata Thunb. (chameleon plant) – new flavonoid raw material
Inga Kwiecień, Agnieszka Kulig, Agnieszka Szopa, Halina Ekiert

Działanie moczopędne wybranych surowców roślinnych
Diuretic activity of selected herbal substances
Justyna Baraniak, Małgorzata Kania-Dobrowolska

Skład chemiczny i właściwości biologiczne Geum urbanum L. – aktualny stan badań
Chemical composition and biological properties of Geum urbanum L. – current state of research
Izabela Czapska-Pietrzak, Elżbieta Studzińska-Sroka, Wiesława Bylka

Nowe możliwości wykorzystania oleju lnianego tłoczonego na zimno
New possibilities of using cold pressed linseed oil
Ryszard Kaniewski, Janusz Jankowiak, Karolina Zajączek

Naturalne przedłużanie trwałości produktów spożywczych
Natural increase of food products stability
Marlena Dudek-Makuch, Kinga Knoska, Justyna Chanaj-Kaczmarek

Wybrane rośliny zielarskie stosowane w terapii wspomagającej leczenie otyłości
Selected herbal plants used in supported treatment of obesity
Małgorzata Kania-Dobrowolska, Justyna Baraniak

Farmakoterapia skóry. Część 3. Nawilżanie skóry i naturalne środki nawilżające
Pharmacotherapy of skin. Part 3. Moisturing of skin and natural moisture substances
Bogdan Kędzia, Tadeusz Wolski

Kronika/Chronicle

Wspomnienie o prof. dr. hab. n. farm. Tadeuszu Wolskim
Grażyna Zgórka

VIII Konferencja Zielarska Kobiet
Elżbieta Hołderna-Kędzia

Przegląd czasopism zagranicznych/Review of foreign periodicals

Nowości bibliograficzne
Bogdan Kędzia