Numer 3/2009


P o s t ę p y  F i t o t e r a pi i   3/2009

Prace doświadczalne/Original papers

Działanie oleju kamforowego na bakterie beztlenowe 
ACTIVITY OF CAMPHOR OIL TO ANAEROBIC BACTERIA
Anna Kędzia, Andvzej W. Kędzia – s. 147-151
Rzepień pospolity ( Xanthium strumarium L.) – analiza i skład olejku eterycznego 
ROUGH COCKLEBUR (XANTHIUM STRUMARIUM L.) PHYTOCHEMICAL ANALYSIS OF ESSENTIAL OILS
Tadeusz Wolski, Tomasz Baj, Kazimierz Głowniak, Wanda Zwolan – s. 152-167

Prace przeglądowe/Review papers

Znaczenie terapeutyczne, kosmetyczne i dietetyczne niektórych glonów 
THERAPEUTIC, COSMETIC AND DIETARY SIGNIFICANCE OF SOME ALGAE
Romuald Czerpak, , Agata Jabłońska-Trypuć, Anna Pietryczuk, – s. 168-174
Liście morwy jako źródło naturalnych substancji biologicznie aktywnych 
MULBERRY LEAVES AS A SOURCE OF BIOLOGICALLY ACTIVE COMPOUNDS
Magdalena Jeszka, Joanna Kobus-Cisowska, Ewa Flaczyk – s. 175-179
Antocyjany w chemoprewencji nowotworu jelita grubego1) 
ANTHOCYANINS IN COLON CANCER CHEMOPREVENTION
Anna Olejnik, Joanna Tomczyk, Katarzyna Kowalska, Włodzimierz Grajek – s. 180-188
Możliwości stosowania miodu w stomatologii 
THE POSSIBILITIES OF USE OF HONEY IN DENTISTRY
Bogdan Kędzia, Elżbieta Hołderna-Kędzia – s. 189-197
Olejek czosnkowy – skład chemiczny, działanie farmakologiczne i lecznicze 
GARLIC OIL – CHEMICAL COMPONENTS, PHARMACOLOGICAL AND MEDICAL ACTIVITY
Anna Kędzia – s. 198-203

 

Przegląd czasopism zagranicznych/Review of foreign periodicals

Nowości bibliograficzne 
– s. 211-212

 


Do korzystania w granicach dozwolonego użytku prywatnego.