Nowe badania naukowe – 100% sok pomarańczowy i jego zaskakujące właściwości zdrowotne

Istnieje przekonanie, że spożywanie 100% soku owocowego przyczynia się do wzrostu masy ciała, jednak nie jest ono poparte żadnymi wynikami badań interwencyjnych o wysokiej jakości. Dla kontrastu, warto przytoczyć wyniki ostatnich badań, które wykazały, że codzienne spożywanie 100% soku owocowego ma neutralny bądź nawet pozytywny wpływ na masę ciała.

SKŁAD 100% SOKU POMARAŃCZOWEGO
100% sok pomarańczowy charakteryzuje się niskim indeksem glikemicznym (IG) i ładunkiem glikemicznym (ŁG), co może być spowodowane obecnością pektyn lub składników bioaktywnych. Według międzynarodowych tabel indeksu glikemicznego 100% sok pomarańczowy ma IG wynoszący 50, a wartość ta klasyfikowana jest jako „niska”. Jak wskazuje poniższa tabela indeks glikemiczny soku pomarańczowego jest porównywalny z indeksem glikemicznym pomarańczy, z których wyciśnięto sok.

Jak stwierdzono podczas Międzynarodowego Szczytu Naukowego, w ramach Międzynarodowego Konsorcjum Jakości Węglowodanów (ICQC) „Dieta opierająca się na produktach o niskim IG i ŁG ma znaczenie w zapobieganiu i leczeniu cukrzycy, choroby wieńcowej serca oraz prawdopodobnie otyłości“.²I chociaż 100% sok owocowy dostarcza podobną ilość energii, co napoje słodzone, to stanowi on źródło wielu mikroelementów i substancji odżywczych, które nie występują w słodzonych napojach. Na każdy gram naturalnego cukru zawartego w 100% soku owocowym przypada ponad 20 mg cennych składników odżywczych w tym witaminy C potasu i kwasu foliowego. 100% sok pomarańczowy zawiera także karetonoidy takie jak beta-kryptoksantyna, jak również bioaktywne flawonoidy takie, jak hesperydyna i narirutyna, które wykazują pozytywny wpływ na zdrowie.

SOK POMARAŃCZOWY A UTRATA MASY CIAŁA
Ostatnie wyniki badań przeprowadzonych na Uniwersytecie Hohenheim³ potwierdzają wcześniejsze międzynarodowe wyniki badań i dostarczają rzetelnych dowodów, że regularne spożywanie 100% soku owocowego nie przyczynia się do wzrostu masy ciała ani do zwiększenia ryzyka otyłości. Przeciwnie: okazało się, że uczestnicy badania, którzy spożywali sok pomarańczowy trzy razy dziennie wraz z posiłkami, charakteryzowali się znaczną redukcją tkanki tłuszczowej.W badanych grupach wystąpiły również niewielkie różnice w zakresie metabolizmu cukru. Badane parametry wskazują, że spożywanie 100% soków owocowych wraz z posiłkami może mieć bardziej pozytywny wpływ na masę tkanki tłuszczowej, a także na metabolizm cukrów niż spożywanie soków pomiędzy posiłkami. W jednym z ostatnich badań⁴, wzięło udział 78 osób otyłych, które przez 12 tygodni spożywały codziennie 500 ml 100% soku pomarańczowego albo napoju kontrolnego w ramach diety o obniżonej energetyczności. W obu grupach zaobserwowano podobny spadek masy ciała, pomimo tego, że w jednej z tych grup uczestnicy badania spożywali dwa razy dziennie 100% sok pomarańczowy. Ponadto w grupie uwzględniającej 100% sok pomarańczowy zwiększyło się spożycie witaminy C i folianów odpowiednio o 62% i 39%, co nie miało miejsca w grupie kontrolnej.

WPŁYW SPOŻYWANIA 100% SOKU POMARAŃCZOWEGO NA ZDROWIE W ramach 8-tygodniowego badania⁵, ochotnicy codziennie spożywali 100% sok z czerwonych pomarańczowy (który zawiera likopen). W porównaniu z grupą kontrolną, spożywanie 100% soku pomarańczowego prowadziło do istotnego statystycznie obniżenia ciśnienia krwi i oporności na insulinę. Spożywanie 100% soków owocowych, szczególnie 100% soku pomarańczowego, w porównaniu do napojów kontrolnych przynosi następujące efekty:• wyższy poziom potasu, który ma udowodniony wpływ na wsparcie utrzymywania prawidłowego ciśnienia krwi;• zdecydowanie niższy poziom kwasu moczowego. Zwiększony poziom kwasu moczowego w organizmie stanowi czynnik ryzyka rozwoju dny moczanowej;• korzystny wpływ na poziom cholesterolu całkowitego oraz cholesterolu LDL i inne czynniki zespołu metabolicznego.

PORÓWNANIE 100% SOKU POMARAŃCZOWEGO Z INNYMI NAPOJAMI
Podsumowując, 100% soki owocowe nie mogą być klasyfikowane jako słodzone napoje ze względu na ich bardziej złożoną matrycę składników odżywczych:• 100% sok pomarańczowy ma niski indeks glikemiczny (IG);• 100% soki owocowe są cennym źródłem składników odżywczych takich, jak potas, foliany czy witamina C;• 100% soki owocowe zawierają związki bioaktywne, w tym karotenoidy i flawanony, o wysokiej biodostępności.Wyniki tych badań wskazują, że szklanka 100% soku owocowego może stanowić jedną z zalecanych dziennych porcji warzyw i owoców

BIBLIOGRAFIA
1. Atkinson RD et al. (2008) International Tables of Glycemic Index and Glycemic Load Values. Diabetes Care 31: 2281-2283.
2. Augustin LSA et al. (2015) Nutrition, Metabolism & Cardiovascular Diseases (2015) 25: 795e815.
3. Hägele FA et al. (2018) High orange juice consumption with or in-between three meals a day differently affects energy balance in healthy subjects. Nutr Diab 8: 19-27.
4. Ribeiro C et al. (2017) Orange juice allied to a reduced-calorie diet results in weight loss and ameliorates obesity-related biomarkers: A randomized controlled trial. Nutrition 38:13-19.
5. Silveira JQ et al. (2015) Red-fleshed sweet orange juice improves the risk factors for metabolic syndrome. Int J Food Sci Nutr 66(7):830-6.