Numer 1/2010


P o s t ę p y  F i t o t e r a p i i   1/2010

Prace doświadczalne/Original papers

Działanie substancji olejkowych na bakterie i grzyby
Activity of essential oil substances on bacteria and fungi
Elżbieta Hołderna-Kędzia – s. 3-8
Ocena wrażliwości na olejek cedrowy ( Oleum Cedri) grzybów drożdżopodobnych
Evaluation of the susceptibility to cedar oil (Oleum Cedri) yeastlike fungi
Anna Kędzia – s. 9-12

Prace przeglądowe/Review papers

Hakorośl rozesłana ( Harpagophytum procumbens DC.) – roślinny surowiec o wielokierunkowym działaniu farmakologicznym
Devil’s claw (Harpagophytum procumbens DC.), the plant may display multiple pharmacological activity
Tadeusz Wolski, Tomasz Baj, Agnieszka Ludwiczuk, Kazimierz Głowniak, Radosław Niedźwiecki – s. 13-22
Aktywność przeciwdrobnoustrojowa metabolitów wtórnych porostów
The antimicroorganisms activity of secondary lichen metabolites
Elżbieta Studzińska-Sroka, Wiesława Bylka – s. 23-29
Liście oliwki europejskiej ( Olea europaea L.) – chemizm i zastosowanie w medycynie
The leaves of european olive (Olea europaea L.) – chemistry and application in medicine
Agnieszka Gryszczyńska, Bogna Gryszczyńska, Bogna Opala – s. 30-37
Lycopene in preventing of civilization diseases
Edyta Kwiatkowska – s. 38-41
Właściwości lecznicze imbiru ( Zingiber officinale Roscoe)
Medicinal properties of ginger (Zingiber officinale Roscoe)
Anna Grys, Zdzisław Łowicki, Anna Parus – s. 42-45
Przeciwdrobnoustrojowe działanie czosnku ( Allium sativum L.)
Antimicrobial activity of garlic (Allium sativum L.)
Anna Kędzia – s. 46-52