Numer 4/2015

P o s t ę p y   F i t o t e r a p i i   4/2015

Prace doświadczalne/Original papers

Badanie aktywności ekstraktów propolisowych wobec wybranych gatunków grzybów pleśniowych
The activity of propolis extracts against selected moulds
Magdalena Woźniak, Izabela Ratajczak, Patrycja Kwaśniewska, Grzegorz Cofta, Elżbieta Hołderna-Kędzia, Bogdan Kędzia, Bartłomiej Mazela – s. 205-209

Aktywność preparatu Aromatol wobec bakterii beztlenowych
The activity of Aromatol against anaerobic bacteria
Anna Kędzia, Aida Kusiak, Barbara Kochańska, Łukasz Lassmann, Anna Wojtaszek-Słomińska, Andrzej W. Kędzia – s. 210-215

Skład herbatek owocowych dostępnych na polskim rynku artykułów spożywczych
The composition of fruit teas available on the polish market of foodstuffs
Artur Adamczak, Anna Forycka, Waldemar Buchwald – s. 216-222

Prace przeglądowe/Review papers

Nigella sativa L. – roślinny surowiec o właściwościach plejotropowych
Nigella sativa L. – plant with the pleiotropic features
Magdalena Borusiewicz, Zbigniew Janeczko – s. 223-236

Turnera diffusa Willd. ex Schult. jako roślina lecznicza
Turnera diffusa Willd. ex Schult. as medicinal plant
Justyna Kwitowska, Irena Matławska, Małgorzata Wojcińska – s. 237-243

Inhibitory tyrozynazy z grzybów i porostów jako regulatory melanogenezy
Tyrosinase inhibitors of fungi and lichens as regulators of melanogenesis
Natalia Zakęs, Elżbieta Studzińska-Sroka, Wiesława Bylka – s. 244-249

Fukoidan – polisacharyd o wielokierunkowej aktywności biologicznej
Fucoidan – polysaccharide with multiactive biological activity
Barbara Jękot, Bożena Muszyńska, Tamara Mastalerz, Beata Piórecka – s. 250-257

Aktywność antybiotyczna miodu manuka i jego działanie na drobnoustroje chorobotwórcze dla człowieka
The antibiotic activity of manuka honey and its activity on human pathogenic microorganisms
Bogdan Kędzia, Elżbieta Hołderna-Kędzia – s. 258-262

Próby zastosowania szałwii w leczeniu zaburzeń poznawczych i choroby Alzheimera
Applications of salvia in treating cognitive disorders and Alzheimer’s disease
Zygmunt Zdrojewicz, Damian Pypno, Bartosz Bugaj, Krzysztof Cabała, Mateusz Waracki – s. 263-267

Prozdrowotne właściwości owoców, warzyw i ich przetworów
Health promoting properties of fruits, vegetables and their products
Ewelina Gwóźdź, Piotr Gębczyński – s. 268-271

Kronika/Chronicle

INTERHERBA 2015 „Fitoterapia w praktyce lekarskiej”
Elżbieta Hołderna-Kędzia – s. 272-273

Przegląd czasopism zagranicznych/Review of foreign periodicals

Nowości bibliograficzne
Bogdan Kędzia – s. 274-275


Do korzystania w granicach dozwolonego użytku prywatnego.