Numer 4/2011


P o s t ę p y   F i t o t e r a p i i   4/2011

Prace doświadczalne/Original papers

Przeciwdrobnoustrojowe działanie derenia
Antimicrobial activity of Cornelian cherry (Cornus mas L.)
Paweł Krzyściak, Mirosław Krośniak, Maciej Gąstoł, Dorota Ochońska, Wirginia Krzyściak – s. 227-231

Ocena właściwości proapoptotycznych etanolowego ekstraktu propolisu w badaniach in vitro
The in vitro proapoptotic activities evaluation of ethanolic extract of propolis
Robert Kubina, Agata Kabała-Dzik, Rafał Jakub Bułdak, Ewa Szaflarska-Stojko, Paweł Tylka, Beata Bielec, Barbara Stawiarska-Pięta – s. 232-237

Działanie olejku szałwiowego (Oleum Salviae lavandulaefoliae) na bakterie tlenowe izolowane z jamy ustnej, dróg oddechowych i przewodu pokarmowego
Activity of Oleum salviae (Spanish sage essential oil) against aerobic bacteria isolated from oral cavity, respiratory and gasrtointestinal tract
Anna Kędzia, Bożena Dera-Tomaszewska, Marta Ziółkowska-Klinkosz, Andrzej W. Kędzia, Anna Wojtaszek-Słomińska, Bożena Czernecka – s. 238-242

Prace przeglądowe/Review papers

Hamujące działanie olejków eterycznych na wirusa HSV-1 i HSV-2
The inhibitory effect of essential oil on HSV-1 and HSV-2 virus
Anna Nowak – s. 243-247

Glukozamina – pomoc w leczeniu osteoartrozy
Glucosamine – aid for the treatment of osteoarthrosis
Elżbieta Studzińska-Sroka, Wiesława Bylka – s. 248-253

Biostymulujące właściwości entomopatogenicznych grzybów z rodzaju Cordyceps
Biostimulating actvitiy of entomopathogenic fungi of the genus Cordyceps
Ewa Karpińska – s. 254-264

Aktywność przeciwutleniająca wybranych owoców jagodowych
The antioxidant activity of selected berry fruits
Bogna Gryszczyńska, Maria Iskra, Agnieszka Gryszczyńska, Magdalena Budzyń – s. 265-274

Charakterystyka wartości odżywczej i właściwości prozdrowotnych szparaga lekarskiego (Asparagus officinalis L.)
Nutritional value and pro-healthy properties of asparagus (Asparagus officinalis L.)
Ewa Cieślik, Agnieszka Siembida – s. 275-281

Toksyczność i działanie alergizujące propolisu
Toxicity and sensitizing activity of propolis
Bogdan Kędzia, Elżbieta Hołderna-Kędzia – s. 282-291

Kronika/Chronicle

Wspomnienie o Profesorze dr. hab. n. med. Aleksandrze Mrozikiewiczu
Prof. dr hab. Bogdan Kędzia – s. 292-293

14. Sejmik Zielarski Zioła – leki, żywność, kosmetyki
– s. 294-295

Przegląd czasopism zagranicznych/Review of foreign periodicals

Nowości bibliograficzne
Prof. dr hab. Bogdan Kędzia – s. 297-298


Do korzystania w granicach dozwolonego użytku prywatnego.