Numer 4/2012


P o s t ę p y   F i t o t e r a p i i   4/2012

Prace doświadczalne/Original papers

Aktywność przeciwgrzybicza olejku sosnowego (Oleum Pini sylvestris)
Antifungal activity of pine oil (Oleum Pini sylvestris)
Anna Kędzia, Marta Ziółkowska-Klinkosz, Andrzej W. Kędzia, Anna Wojtaszek-Słomińska, Aida Kusiak, Barbara Kochańska – s. 211-215

Badanie składu chemicznego olejków eterycznych otrzymywanych z pseudoowoców rodzimych gatunków róż
Determination of chemical composition of essential oils isolated from hips of native rose species in Poland
Dominika Król, Artur Adamczak, Waldemar Buchwald – s. 216-219

Aktywność antyoksydacyjna preparatów z morwy białej, fasoli zwykłej oraz miłorzębu japońskiego w cukrzycy generowanej podaniem streptozotocyny
Antioxidant activities of white mulberry, phaseolus vulgaris and ginkgo biloba preparations in streptozotocin diabetic mice
Agnieszka Greń – s. 220-225

Działanie terpenów roślinnych na drobnoustroje
The microbiological activity of plant terpenes
Bogdan Kędzia, Elżbieta Hołderna-Kędzia – s. 226-229

Prace przeglądowe/Review papers

Konkret i absolut jaśminowy
The concrete and the absolute of jasmine
Wojciech Cisowski, Izabela Fecka – s. 231-239

Wartość prozdrowotna nasion szarłatu (Amaranthus cruentus L.)
Pro-health value of amaranth seed (Amaranthus cruentus L.)
Beata Szwejkowska, Stanisław Bielski – s. 240-243

Podagrycznik pospolity (Aegopodium podagraria L.)
Goutweed (Aegopodium podagraria L.)
Paweł Kunstman, Małgorzata Wojcińska, Paulina Popławska – s. 244-249

Tasznik – pospolity chwast i mało znana roślina lecznicza
Capsella bursa-pastoris – a common weed and little-known medicinal plant
Agnieszka Kozub, Dorota Wagner, Elżbieta Studzińska-Sroka, Wiesława Bylka – s. 250-253

Przegląd czasopism zagranicznych/Review of foreign periodicals

Nowości bibliograficzne
Bogdan Kędzia – s. 255-256


Do korzystania w granicach dozwolonego użytku prywatnego.