Numer 3/2013


P o s t ę p y   F i t o t e r a p i i   3/2013

Prace doświadczalne/Original papers

Wrażliwość na olejek tymiankowy (Oleum Thymi) bakterii mikroaerofilnych wyizolowanych z zakażeń jamy ustnej
The susceptibility of microaerophilic bacteria to thyme oil (Oleum Thymi) isolated from infection of oral cavity
Anna Kędzia, Marta Ziółkowska-Klinkosz, Łukasz Lassmann, Adam Włodarkiewicz, Aida Kusiak, Barbara Kochańska – s. 159-162

Ocena aktywności przeciwgrzybiczej wyciągu wodnego z wierzbownicy drobnokwiatowej (Epilobium parviflorum Schreb.) wobec dermatofitów z gatunku Trichophyton mentagrophytes
Estimation of antifungal activity of the small-flowered willow (Epilobium parviflorum Schreb.) aqueous extract against dermatophytes from species of Trichophyton mentagrophytes
Anna Głowacka, Mariusz Mianowany, Danuta Trojanowska, Alicja Budak – s. 163-166

Prace przeglądowe/Review papers

Mechanizmy regulacji masy tkanki tłuszczowej pod wpływem galusanu epigallokatechiny zawartego w zielonej herbacie
Mechanisms of regulation of adipose tissue by epigallocatechin gallate, contained in green tea
Magdalena Donejko, Elżbieta Galicka, Marek Niczyporuk, Jerzy Przylipiak, Andrzej Przylipiak – s. 167-173

Skład chemiczny i zawartość substancji biologicznie aktywnych w Chelidonium majus L.
Chemical composition and contents of biological active substances in Chelidonium majus L.
Bogdan Kędzia, Katarzyna Łożykowska, Agnieszka Gryszczyńska – s. 174-181

Związki bezazotowe w owocnikach grzybów z gromady Basidiomycota
Non-nitrogen compounds in fruitbodies of Basidiomycota species
Katarzyna Sułkowska-Ziaja, Bożena Muszyńska, Halina Ekiert – s. 182-190

Ziemniak jako dobre źródło składników odżywczych
Potato as good source nutrients
Krystyna Zarzecka, Marek Gugała, Magdalena Zarzecka – s. 191-194

Przeciwutleniające właściwości pomidora (Lycopersicum esculentum L.)
Antioxidative properties of tomato (Lycopersicum esculentum L.)
Anna Wiktorowska-Owczarek – s. 195-199

Właściwości farmakologiczne saponin
Pharmacological activities of saponins
Anna Parus – s. 200-204

Kronika/Chronicle

Jubileuszowa Konferencja z okazji dwudziestolecia reaktywacji Polskiego Komitetu Zielarskiego
Małgorzata Górska-Paukszta – s. 205

Sekcja Fitoterapii Polskiego Towarzystwa Lekarskiego w 15-leciu istnienia
Bogdan Kędzia – s. 206-207

Przegląd czasopism zagranicznych/Review of foreign periodicals

Nowości bibliograficzne
Bogdan Kędzia – s. 208-209


Do korzystania w granicach dozwolonego użytku prywatnego.