Numer 3/2015

P o s t ę p y   F i t o t e r a p i i   3/2015

Prace doświadczalne/Original papers

Działanie na bakterie tlenowe olejku cedrowego (Oleum Cedri)
Activity of cedar oil (Oleum Cedri) on aerobic bacteria
Anna Kędzia, Aida Kusiak, Barbara Kochańska, Łukasz Lassmann, Anna Wojtaszek-Słomińska, Alina Gębska – s. 135-138

Analiza zawartości pochodnych L-tryptofanu w wybranych algach i w produktach zawierających algi
Analysis of L-tryptophan derivatives content in selected algae and products containing algae
Bożena Muszyńska, Barbara Jękot, Tamara Mastalerz, Katarzyna Sułkowska-Ziaja – s. 139-143

Prace przeglądowe/Review papers

Wybrane rośliny lecznicze stosowane w menopauzie
Some selected medicinal plants for menopausal symptoms
Katarzyna Karłowicz-Bodalska, Stanisław Han, Tomasz Han, Kornelia Koppa, Ilona Krzak, Marzena Ruszkiewicz, Adam Kowalczyk – s. 144-152

Gwiazdnica pospolita (Stellaria media Vill.) – właściwości biologiczne i lecznicze
Chickweed (Stellaria media Vill.) – Biological and therapeutic activity
Anna Parus – s. 153-156

Podbiał pospolity (Tussilago farfara L.)
Coltsfoot (Tussilago farfara L.)
Paulina Piotrowska, Małgorzata Wojcińska, Irena Matławska – s. 157-171

Występowanie metyloglioksalu w miodzie manuka i jego oddziaływanie na organizm człowieka
Occurence of methylglyoxal in manuka honey and its influence on human body
Bogdan Kędzia, Elżbieta Hołderna-Kędzia – s. 172-176

Suplementy diety, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego a lek roślinny w świetle współczesnej fitoterapii
Dietary supplements, foodstuffs for particular nutritional uses and herbal medicinal product in modern phytotherapy
Justyna Baraniak, Małgorzata Kania – s. 177-183

Rośliny lecznicze w terapii chorób skóry
Medicinal plants used in skin diseases treatment
Magdalena Wyszkowska-Kolatko, Paulina Koczurkiewicz, Katarzyna Wójcik, Elżbieta Pękala – s. 184-192

Mikroflora przewodu pokarmowego człowieka – znaczenie, rozwój, modyfikacje
Human digestive tract microflora − significance, development, modification
Olga Krakowiak, Renata Nowak – s. 193-200

Przegląd czasopism zagranicznych/Review of foreign periodicals

Nowości bibliograficzne
Bogdan Kędzia – s. 201-202