Numer 3/2014


P o s t ę p y   F i t o t e r a p i i   3/2014

Prace doświadczalne/Original papers

Anti-viral activity of Biostymina® (Aloe arborescens folii recentis extractum fluidum) against viruses causing upper respiratory tract infections tested in vitro
Przeciwwirusowa aktywność Biostyminy® (wodnego wyciągu ze świeżych liści aloesu drzewiastego) przeciwko wirusom powodującym infekcje górnych dróg oddechowych w badaniach in vitro
Karina Schönknecht, Frank Conrad, Hartwig Sievers, Jerzy Jambor, Andrzej M. Fal – s. 127-135

Ocena aktywności olejku eterycznego z Cannabis sativa L. wobec bakterii beztlenowych
Evaluation of activity essential oil from Cannabis sativa L. against anaerobic bacteria
Anna Kędzia, Marta Ziółkowska-Klinkosz, Barbara Kochańska, Andrzej W. Kędzia, Alina Gębska – s. 136-140

Badanie aktywności antybiotycznej krajowego olejku konopnego
Investigation on antibiotic activity of native hemp essential oil
Bogdan Kędzia, Elżbieta Hołderna-Kędzia, Ryszard Kaniewski, Małgorzata Szarata – s. 141-143

Wrażliwość na preparat Baikadent bakterii mikroaerofilnych wyizolowanych z blaszek miażdżycowych
Susceptibility to Baikadent microaerophilic bacteria isolated from atherosclerotic plaques
Anna Kędzia, Andrzej Kufel, Marek Ciecierski, Ewa Kwapisz, Maria Wierzbowska – s. 144-149

Ocena wpływu rozstawy rzędów na plon ziela Chelidonium majus L. oraz wartość biologiczną surowca
Impact of raw spacing on the yield of Chelidonium majus L. herb and biological value of raw material
Romuald Mordalski, Wojciech A. Kucharski, Agnieszka Gryszczyńska, Waldemar Buchwald – s. 150-154

Prace przeglądowe/Review papers

Kurkumina i jej pochodne – zastosowanie w terapii przeciwnowotworowej i chemoochronnej
Curcumin and its derivatives application in cancer therapy and chemoprevention
Tomasz Deptuła, Beata Gruber, Adam Krówczyński – s. 155-165

Systematyka gatunku Dictamnus oraz skład fitochemiczny dwu odmian dyptamu jesionolistnego (Dictamnus albus L. cv. Albifloers i cv. Rosa Purple). Cz. I.
The systematic of Dictamnus species and chemical composition of two cultivars of Dictamnus albus L. (Cv. Albiflores and cv. Rosa Purple). Part I.
Tadeusz Wolski, Tomasz Baj – s. 166-179

Stan badań nad zielem mierznicy czarnej (Ballotae nigrae herba)
Ballotae nigrae herba – current state of knowledge
Wiesława Bylka, Elżbieta Studzińska-Sroka, Paulina Znajdek-Awiżeń – s. 180-183

Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania diosminy w chorobie hemoroidalnej
Efficacy and safety of using diosmin in hemorrhoidal disease
Katarzyna Basista-Sołtys – s. 184-186

Opinie/Opinions

Medycyna ekologiczna – twoje zdrowie w twoich rękach
Lek. med. Wojciech Gziut – s. 187-188

Przegląd czasopism zagranicznych/Review of foreign periodicals

Nowości bibliograficzne
Bogdan Kędzia – s. 189-190


Do korzystania w granicach dozwolonego użytku prywatnego.