Numer 4/2013


P o s t ę p y   F i t o t e r a p i i   4/2013

Prace doświadczalne/Original papers

Działanie preparatów Dentosept, Dentosept A i Salviasept na bakterie mikroaerofilne wyodrębnione z blaszek miażdżycowych tętnic szyjnych
Activity of Dentosept, Dentosept A and Salviasept against microaerophilic bacteria isolated from the carotid atherosclerotic plaque
Anna Kędzia, Andrzej Kufel, Marek Ciecierski, Joanna Wiśniewska, Ewa Kwapisz, Maria Wierzbowska – s. 215-219

Porównanie składu polifenoli zawartych w wyciągach hydroalkoholowych liści różnych odmian morwy białej (Morus alba L.)
Comparison of the composition of the polyphenol content in the hydroalcoholic extracts leaves of different varieties of white mulberry (Morus alba L.)
Aleksandra Wawro, Dominika Pieprzyk-Kokocha, Agnieszka Gryszczyńska, Zdzisław Łowicki, Przemysław Ł. Mikołajczak, Katarzyna Grajek – s. 220-224

Prace przeglądowe/Review papers

Centella asiatica (L.) Urban, syn. Hydrocotyle asiatica L. – wąkrota azjatycka – znana roślina lecznicza Dalekiego Wschodu
Centella asiatica (L.) Urban, syn. Hydrocotyle asiatica L. – chemistry and activity
Katarzyna Karłowicz-Bodalska, Stanisław Han, Tomasz Han, Marta Miranowicz, Agnieszka Bodalska – s. 225-235

Przeciwdrobnoustrojowe działanie Chelidonium majus L.
The antimicrobial activity of Chelidonium majus L.
Bogdan Kędzia, Elżbieta Hołderna-Kędzia, Anna Goździcka-Józefiak, Waldemar Buchwald – s. 236-243

Możliwości wykorzystania rozwaru wielkokwiatowego (Platycodon grandiflorum A.DC.) w europejskiej fitoterapii
Possible Platycodon grandiflorum use in european phytotherapy
Waldemar Buchwald, Anna Krajewska-Patan, Olga Olszowska, Przemysław Ł. Mikołajczak. Przemysław M. Mrozikiewicz, – s. 244-247

Genisteina i 3,3’-diindolilometan w chemoprewencji nowotworów
Genistein and 3,3’-diindolylmethane in cancer chemoprevention
Monika Maliszewska – s. 248-255

Ziele świetlika – działanie i zastosowanie lecznicze, stan badań
Eyebright – activity, therapeutic use, review of research
Paulina Znajdek-Awiżeń, Elżbieta Studzińska-Sroka, Wiesława Bylka – s. 256-259

Substancje antyoksydacyjne w czerwonym winie
Antioxidant substances in red wine
Dawid Król, Mateusz Gregorczyk, Agnieszka Szymańska, Urszula Jankiewicz, Paweł Kowalczyk – s. 260-262

Polifenole w profilaktyce chorób cywilizacyjnych
Polyphenols in the prevention of lifestyle diseases
Aneta Koszowska, Anna Dittfeld, Anna Puzoń-Brończyk, Justyna Nowak, Barbara Zubelewicz-Szkodzińska – s. 263-266

Przegląd czasopism zagranicznych/Review of foreign periodicals

Nowości bibliograficzne
Bogdan Kędzia – s. 267-268

Sprostowanie

Aktywność preparatu Argol wobec grzybów drożdżopodobnych wyizolowanych z jamy ustnej i dróg oddechowych
The activity of Argol against yeast-like fungi isolated from infections of oral cavity and respiratory tract
Anna Kędzia, Andrzej W. Kędzia – s. 273-276