Punktacja


„P o s t ę p y  F i t o t e r a p i i”  są indeksowane i znajdują się na liście czasopism punktowanych:

– Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 20 pkt,

– Polskiej Bibliografii Lekarskiej (GBL),

– Polskiej Bibliografii Naukowej (PBN).

Artykuły są indeksowane ponadto w bazie Google Scholar.