Numer 3/2018

P o s t ę p y   F i t o t e r a p i i   3/2018

Prace doświadczalne/Original papers

Wpływ nawożenia mineralnego na plon ziela bazylii pospolitej (Ocimum basilicum L.)
Impact of mineral fertilization on yield of common basil (Ocimum basilicum L.) herb
Romuald Mordalski, Waldemar Buchwald, Wojciech A. Kucharski, Hanna Zalińska, Anna Forycka – s. 143-148

Aktywność przeciwutleniająca ekstraktów z wybranych roślin należących do rodziny Rosaceae
Antioxidant activity of extracts of selected plants belonging to Rosaceae family
Anna Muzykiewicz, Joanna Zielonka-Brzezicka, Adam Klimowicz – s. 149-156

Badanie stabilności oleju lnianego i oleju z czarnuszki
Examination of stability of linseed oil and Nigella sativa oil
Agata Pawłowska, Arkadiusz Kocur, Paweł Siudem, Katarzyna Paradowska – s. 157-163

Wrażliwość bakterii beztlenowych na australijski olejek mirtowy (Backhousia citriodora F. Muell.)
Susceptibility of anaerobic bacteria on Australian myrtle oil (Backhousia citriodora F. Muell.)
Anna Kędzia, Andrzej W. Kędzia, Henry Ostrowski-Meissner, Joanna Wiśniewska – s. 164-169

Działanie olejku lawendowego (Oleum Lavandulae) na bakterie beztlenowe
Activity of lavender oil (Oleum Lavandulae) on anaerobic bacteria
Anna Kędzia, Elżbieta Hołderna-Kędzia, Joanna Wiśniewska – s. 170-175

Prace przeglądowe/Review papers

Przywrotnik pospolity (Alchemilla vulgaris L.) – związki czynne, aktywność biologiczna oraz zastosowanie lecznicze
Lady’s mantle (Alchemilla vulgaris L.) – active compounds, biological activity and therapeutic use
Kinga Miętkiewska, Dominika Łażewska, Izabela Czapska-Pietrzak, Elżbieta Studzińska-Sroka – s. 176-182

Werbena lekarska (Verbena officinalis L.) – charakterystyka botaniczna, skład chemiczny, znaczenie lecznicze, badania aktywności biologicznej oraz badania biotechnologiczne
Common vervain (Verbena officinalis L.) – botanical characteristics, chemical composition, therapeutic significance, studies on the biological activity and biotechnology researches
Paweł Kubica, Agnieszka Szopa, Jakub Dominiak, Maria Łuczkiewicz, Halina Ekiert – s. 183-194

Alkaloidy pirolizydynowe – źródła i zagrożenie dla zdrowia ludzi
Pyrrolizidine alkaloids – source and risk for human health
Małgorzata Kania-Dobrowolska, Justyna Baraniak, Radosław Kujawski, Marcin Ożarowski – s. 195-202

Wpływ propolisu na odnowę tkanki skórnej, kostnej, chrzęstnej i zębowej
The influence of propolis on the regeneration of skin, bone, cartilaginous and tooth tissue
Bogdan Kędzia, Elżbieta Hołderna-Kędzia – s. 203-211

Opinie/opinions

Ziołolecznictwo nie jest medycyną alternatywną. List otwarty
Irena Matławska – s. 212-214

Przegląd czasopism zagranicznych/Review of foreign periodicals

Nowości bibliograficzne
Bogdan Kędzia – s. 215-216