Numer 2/2011


P o s t ę p y   F i t o t e r a p i i   2/2011

Prace doświadczalne/Original papers

Badania fitochemiczne Asclepias tuberosa L.
Phytochemical research of the Asclepias tuberosa L.
Michał Wysocki, Justyna Chanaj, Maria Sikorska, Irena Matławska – s. 79-84

Oznaczanie zawartości flawonoidów i związków polifenolowych w kwiatach przelotu pospolitego Anthyllis vulneraria L.
Quantitative determination of flavonoids and phenolic compounds of the flower of Anthyllis vulneraria L.
Katarzyna Sikora, Michał Jurczak, Magdalena Jarysz, Wiesława Bylka – s. 85-88

Aktywność olejku pomarańczowego (Oleum Aurantii) wobec bakterii beztlenowych
The activity of orange oil (oleum aurantii) against anaerobic bacteria
Anna Kędzia, Barbara Kochańska, Aida Kusiak, Andrzej W. Kędzia, Maria Wierzbowska, Ewa Kwapisz – s. 89-93

Prace przeglądowe/Review papers

Wybrane surowce zielarskie o działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwreumatycznym
Herbal products with analgesic, antiinflammatory and antirheumatic activity
Justyna Baraniak, Małgorzata Kania – s. 94-99

Ostrożeń warzywny (Cirsium oleraceum (L.) Scop.) – substancje aktywne, możliwe zastosowanie
Cirsium oleraceum (L.) Scop. – active substances and possible usage
Anna Parus, Anna Grys – s. 100-105

Garcinia – wartościowe rośliny lecznicze w profilaktyce chorób układu krążenia
Garcinia – a valuable medicinal plants in prophylaxis of cardiovascular diseases
Joanna Kołodziejczyk-Czepas, Beata Olas – s. 106-112

Propolis w leczeniu próchnicy zębów
Propolis in the treatment of dental caries
Bogdan Kędzia – s. 113-121

Głóg (Crataegus monogyna (L.), Crataegus oxyacantha (L.)) – cenną rośliną leczniczą
Hawthorn (crataegus monogyna (L.), crataegus oxyacantha (L.)) – valuable medicinal plant
Dominika Król – s. 122-126

Karotenoidy. Naturalne źródła, biosynteza, wpływ na organizm ludzki
Carotenoids. natural sources, biosynthesis, influence on human body
Agnieszka Gryszczyńska, Bogna Gryszczyńska, Bogna Opala – s. 127-143

Kronika/Chronicle

Wspomnienie o Doc. dr. hab. n. farm. Aleksandrze Ożarowskim
dr n. farm., mgr biol. Marcin Ożarowski – s. 144-148

„Rynek Farmaceutyczny 2011” – konferencja na temat sytuacji ekonomicznej rynku farmaceutycznego, zmian legislacyjnych w obszarze polityki lekowej, perspektywy rynku OTC i suplementów diety
mgr biotech. Ewa Karpińska – s. 149-150

Informacja o konferencji „Ziołolecznictwo klasztorne – historia i teraźniejszość”
mgr Małgorzata Górska-Paukszta – s. 151

Przegląd czasopism zagranicznych/Review of foreign periodicals

Nowości bibliograficzne
Prof. dr hab. Bogdan Kędzia – s. 152-153