Numer 2/2017

P o s t ę p y   F i t o t e r a p i i   2/2017

Prace doświadczalne/Original papers

Porównanie osłonowego wpływu wybranych apiterapeutyków na przebieg ciąży szczura po narażeniu na embriotoksyczne działanie kwasu acetylosalicylowego
Comparison of a protective effect of selected apitherapeutics on rat pregnancy after an exposure to the embryotoxic effects of acetylsalicylic acid
Magdalena Wyszyńska, Dorota Sławińska, Jerzy Stojko, Anna Kleczka, Dorota Romaniuk, Marcin Kasprzak, Piotr Brukiewicz, Ewa Szaflarska-Stojko – s. 87-93

Ocena aktywności olejku kminkowego (Oleum carvi) wobec grzybów drożdżopodobnych
Evaluation activity of caraway oil (Oleum carvi) against yeastlike fungi
Anna Kędzia, Andrzej W. Kędzia – s. 94-99

Zmiany w zawartości tanin w częściach podziemnych rdestu wężownika (Polygonum bistorta L.) i krwiściągu lekarskiego (Sanguisorba officinalis L.) poddanych obróbce wodno-cieplnej
Changing in tannin content in the underground parts of bistort (Polygonum bistorta L.) and greater burnet (Sanguisorba officinalis L.) after thermal water treatment
Krystian Małek, Magdalena Duda, Kinga Stawarczyk, Łukasz Łuczaj – s. 100-104

Przeciwnowotworowy efekt kurkuminy oraz jej pochodnych w stosunku do komórek raka języka linii SCC-25
Anticancer effect of curcumin and its derivatives againt oral squamous carcinoma cells (SCC-25) in vitro
Robert Kubina – s. 105-112

Ocena składu chemicznego oraz właściwości przeciwdrobnoustrojowych olejku eterycznego z lawendy wąskolistnej (Lavandula angustifolia L.) w powszechnie dostępnym preparacie handlowym
Chemical composition and antimicrobial properties of essential oil from lavender (Lavandula angustifolia L.) in commercial available preparation
Karolina Kraśniewska, Małgorzata Gniewosz, Olga Kosakowska, Katarzyna Pobiega – s. 113-118

Prace przeglądowe/Review papers

Nowe możliwości wykorzystania miodu manuka do leczenia chorób skóry i błon śluzowych
New possibilities using of manuka honey for the treatment of skin and mucous membrane diseases
Bogdan Kędzia, Elżbieta Hołderna-Kędzia – s. 119-125

Wybrane owoce jako źródło cennych składników stosowanych w kosmetologii
Selected fruits as a source of valuable ingredients used in cosmetology
Joanna Zielonka-Brzezicka, Laura Synowiec, Anna Nowak, Adam Klimowicz – s. 126-131

Nutrikosmetyki – nowa podgrupa suplementów diety
Nutricosmetic – new subgroup of dietary supplements
Małgorzata Kania-Dobrowolska, Justyna Baraniak, Radosław Kujawski, Marcin Ożarowski – s. 132-138

Konopie siewne (Cannabis sativa L.) – wartościowa roślina użytkowa i lecznicza
Cannabis (Cannabis sativa L.) – valuable plant useful and medicinal
Ryszard Kaniewski, Irena Pniewska, Andrzej Kubacki, Małgorzata Strzelczyk, Magdalena Chudy, Grzegorz Oleszak – s. 139-144

Ekologia, skład chemiczny, działanie prozdrowotne oraz badania biotechnologiczne aronii czarnoowocowej (Aronia melanocarpa (Michx.) Elliott), aronii czerwonej (Aronia arbutifolia (L.) Pers.) i aronii śliwolistnej (Aronia × prunifolia (Marsh.) Rehd.)
Ecology, chemical composition, health-promoting effects and biotechnological studies on black chokeberry (Aronia melanocarpa (Michx.) Elliott), red chokeberry (Aronia arbutifolia (L.) Pers.) and purple chokeberry (Aronia × prunifolia (Marsh.) Rehd.)
Agnieszka Szopa, Paweł Kubica, Halina Ekiert – s. 145-157

Aktualny stan wiedzy na temat chemizmu i aktywności biologicznej lukrecji gładkiej Glycyrrhiza glabra L.
The primary knowledge of chemistry and biological activity of liquorice (Glycyrrhiza glabra L.).
Kamila Kucharska-Ambrożej – s. 158-164

Kronika/Chronicle

VII Ogólnopolska Konferencja Dietetyki
Elżbieta Hołderna-Kędzia – s. 165-166

Przegląd czasopism zagranicznych/Review of foreign periodicals

Nowości bibliograficzne
Bogdan Kędzia – s. 167-168