Numer 4/2017

P o s t ę p y   F i t o t e r a p i i   4/2017

Prace doświadczalne/Original papers

Skład chemiczny i działanie przeciwutleniające ekstraktów z Mentha x piperita L.
Chemical composition and antioxidant activity of extracts from Mentha x piperita L.
Agnieszka Najda – s. 251-258

Czarnuszka damasceńska (Nigella damascena L.) – zawartość i skład lipidów oraz olejku występującego w nasionach
Nigella damascena L. – composition of lipids and essential oil found in seeds
Tadeusz Wolski, Agnieszka Najda, Katarzyna Wolska-Gawron – s. 259-266

Działanie in vitro olejku eukaliptusowego (Oleum Eucalypti) na bakterie mikroaerofilne
The activity in vitro of eucalyptus oil (Oleum Eucalypti) to microaerophilic bacteria
Anna Kędzia, Andrzej W. Kędzia – s. 267-271

Prace przeglądowe/Review papers

Platismatia glauca – skład chemiczny i aktywność biologiczna
Platismatia glauca – chemical composition and biological activity
Natalia Balicka, Elżbieta Studzińska-Sroka – s. 272-277

Rośliny jadalne i lecznicze z rodzaju Sorbus L.
Edible and medicinal plants of the genus Sorbus L.
Maciej Olczyk, Anna Geszprych – s. 278-285

Konopie (Cannabis L.) jako źródło kanabinoidów stosowanych w terapii
Hemp (Cannabis L.) as a source of cannabinoids used in therapy
Grażyna Silska – s. 286-289

Współczesne poglądy na mechanizm przeciwdrobnoustrojowego działania miodu
Contemporary opinions on the mechanism of antimicrobial action of honey
Bogdan Kędzia, Elżbieta Hołderna-Kędzia – s. 290-297

Fitoterapia chorób dermatologicznych
Phytotherapy of dermatological diseases
Tadeusz Wolski, Agnieszka Najda, Bogdan Kędzia, Katarzyna Wolska-Gawron – s. 298-308

Kronika/Chronicle

I Konferencja Naukowa „Quo vadis cosmetica?”
Elżbieta Hołderna-Kędzia – s. 309-310

Wspólne działania Polskiego Komitetu Zielarskiego i Sekcji Fitoterapii PTL
Małgorzata Górska-Paukszta – s. 311

Przegląd czasopism zagranicznych/Review of foreign periodicals

Nowości bibliograficzne
Bogdan Kędzia – s. 312-313


Do korzystania w granicach dozwolonego użytku prywatnego.