W następnym wydaniu


P o s t ę p y F i t o t e r a p i i   3/2016


Prace doświadczalne/Original papers

Badania in vitro nad cytotoksycznością olejku z drzewa herbacianego
Cytotoxic effect of tea tree oil – in vitro studies
Magdalena Wyszkowska-Kolatko, Paulina Koczurkiewicz, Elżbieta Pękala

Wrażliwość grzybów drożdżopodobnych na Aromatol
Sensitivity of yeast like fungi
Anna Kędzia, Elżbieta Hołderna-Kędzia

Zawartość anionów nieorganicznych w pędach szparaga lekarskiego (Asparagus officinalis L.) w zależności od metody ich obróbki hydrotermicznej
Inorganic anions` content in Asparagus officinals L. shoots depending on their hydrothermal treatment`s method
Agnieszka Siembida, Ewa Cieślik, Maciej Bilek

Prace przeglądowe/Review papers

Gatunki rodzaju Cistus sp. – taksonomia, występowanie, skład chemiczny, zastosowanie terapeutyczne i badania biotechnologiczne
Species of the genus of Cistus sp. – taxonomy, distribution, chemical composition, therapeutic applications and biotechnological studies
Paweł Kubica, Halina Ekiert, Radosław J. Ekiert, Agnieszka Szopa

Rooibos (Aspalathus linearis (Burm. f.) R. Dahlgren) – substancje biologicznie aktywne i działanie farmakologiczne.
Rooibos (Aspalathus linearis (Burm. f.) R. Dahlgren) – biological active substances and pharmacological activity
Marta Sarnowska, Anna Gawron-Gzella

Pustułka pęcherzykowata (Hypogymnia physodes (L.) Nyl.) – charakterystyka porostu i jego właściwości biologiczne
Hypogymnia physodes (L.) Nyl. – characteristic of the lichen and its biological properties
Elżbieta Studzińska-Sroka, Daria Zarabska-Bożejewicz

Pokrzywa indyjska (Coleus forskohlii Briq) – właściwości biologiczne i aktywność terapeutyczna
Coleus forskohlii Briq – biological and therapeutic activity
Justyna Baraniak

Wartość odżywcza i właściwości prozdrowotne opuncji figowej (Opuntia ficus-indica Mill.)
The nutritional value and health benefits of fig prickly pear (Opuntia ficus-indica Mill.)
Ewa Cieślik, Iwona Cieślik, Katarzyna Bartyzel

Jeżyny (Rubus sp.) jako źródło substancji biologicznie aktywnych o potencjalnym zastosowaniu medycznym
Blackberries (Rubus sp.) as a source of bioactive compounds with high potential in medicine
Dorota Grabek-Lejko

Miód manuka w leczeniu owrzodzeń żylakowych podudzi
Manuka honey in treatment of a venous leg ulcer
Bogdan Kędzia, Elżbieta Hołderna-Kędzia

Dietetyczne i kosmetyczne metody wspomagania terapii cukrzycy typu 2
Dietary and cosmetic methods of support for diabetes type 2 therapy
Ewa Szmaj, Katarzyna Martela

KRONIKA

CHRONICLE

XVI Sejmik Zielarski
Małgorzata Górska-Paukszta

PRZEGLĄD CZASOPISM ZAGRANICZNYCH

REVIEW OF FOREIGN PERIODICALS

Nowości bibliograficzne
Bogdan Kędzia