W następnym wydaniu


P o s t ę p y F i t o t e r a p i i   2/2017


PRACE ORYGINALNE

ORIGINAL PAPERS

Porównanie osłonowego wpływu wybranych apiterapeutyków na przebieg ciąży szczura po narażeniu na embriotoksyczne działanie kwasu acetylosalicylowego
Comparison of a protective effect of selected apitherapeutics on rat pregnancy after an exposure to the embryotoxic effects of acetylsalicylic acid
Magdalena Wyszyńska, Dorota Sławińska, Jerzy Stojko, Anna Kleczka, Dorota Romaniuk, Marcin Kasprzak, Piotr Brukiewicz, Ewa Szaflarska-Stojko

Ocena aktywności olejku kminkowego (Oleum carvi) wobec grzybów drożdżopodobnych
Evaluation activity of caraway oil (Oleum carvi) against yeastlike fungi
Anna Kędzia, Andrzej W. Kędzia

Zmiany w zawartości tanin w częściach podziemnych rdestu wężownika (Polygonum bistorta L.) i krwiściągu lekarskiego (Sanguisorba officinalis L.) poddanych obróbce wodno-cieplnej
Changing in tannin content in the underground parts of bistort (Polygonum bistorta L.) and greater burnet (Sanguisorba officinalis L.) after thermal water treatment
Krystian Małek, Magdalena Duda, Kinga Stawarczyk, Łukasz Łuczaj

Przeciwnowotworowy efekt kurkuminy oraz jej pochodnych w stosunku do komórek raka języka linii SCC-25.
Anticancer effect of curcumin and its derivatives againt oral squamous carcinoma cells (SCC-25) in vitro
Robert Kubina

Ocena składu chemicznego oraz właściwości przeciwdrobnoustrojowych olejku eterycznego z lawendy wąskolistnej (Lavandula angustifolia L.) w powszechnie dostępnym preparacie handlowym
Chemical composition and antimicrobial properties of essential oil from lavender (Lavandula angustifolia L.) in commercial available preparation
Karolina Kraśniewska, Małgorzata Gniewosz, Olga Kosakowska, Katarzyna Pobiega

 

PRACE PRZEGLĄDOWE

REVIEW PAPERS

Nowe możliwości wykorzystania miodu manuka do leczenia chorób skóry i błon śluzowych
New possibilities using of manuka honey for the treatment of skin and mucous membrane diseases
Bogdan Kędzia, Elżbieta Hołderna-Kędzia

Nutrikosmetyki nowa podgrupa suplementów diety
Nutricosmetic new subgroup of dietary supplements
Małgorzata Kania-Dobrowolska, Justyna Baraniak, Radosław Kujawski, Marcin Ożarowski

Konopie siewne (Cannabis sativa L.) wartościowa roślina użytkowa i lecznicza
Cannabis (Cannabis sativa L.) valuable plant useful and medicinal
Ryszard Kaniewski, Irena Pniewska, Andrzej Kubacki, Małgorzata Strzelczyk, Magdalena Chudy, Grzegorz Oleszak

Ekologia, skład chemiczny, działanie prozdrowotne oraz badania biotechnologiczne aronii czarnoowocowej (Aronia melanocarpa (Michx.) Elliot), aronii czerwonej (Aronia arbutifolia (L.) Pers) i aronii śliwolistnej (Aronia × prunifolia (Marsh.) Rehd.)
Ecology, chemical composition, health-promoting effects and biotechnological studies on black chokeberry (Aronia melanocarpa (Michx.) Elliot), red chokeberry (Aronia arbutifolia (L.) Pers) and purple chokeberry (Aronia × prunifolia (Marsh.) Rehd.)
Agnieszka Szopa, Paweł Kubica, Halina Ekiert

Aktualny stan wiedzy na temat chemizmu i aktywności farmakologicznej lukrecji gładkiej Glycyrrhiza glabra L.
The primary knowledge of chemistry and pharmacological activity of liquorice (Glycyrrhiza glabra L.)
Kamila Kucharska-Ambrożej

KRONIKA

CHRONICLE

VII Ogólnopolska Konferencja Dietetyki
Elżbieta Hołderna-Kędzia
PRZEGLĄD CZASOPISM ZAGRANICZNYCH
REVIEW OF FOREIGN PERIODICALS
Nowości bibliograficzne
Bogdan Kędzia