Numer 4/2010


P o s t ę p y  F i t o t e r a p i i   4/2010

PRACE DOŚWIADCZALNE / ORIGINAL PAPERS
Ocena działania olejku eukaliptusowego na bakterie tlenowe
Evaluation of activity of eucalyptus oil on aerobic bacteria
Anna Kędzia, Barbara Kochańska, Aida Kusiak, Ewa Kwapisz, Maria Wierzbowska – s. 187-191
Wpływ fitoestrogenów na ekspresję receptorów estrogenowych typu a i b w jądrze i najądrzu samców myszy
The influence of phytoestrogens on expression estrogen receptors a and b in testis and epididymis of male mice
Barbara Macura, Leopold Śliwa – s. 192-198
PRACE PRZEGLĄDOWE / REVIEW PAPER
Właściwości lecznicze pokrzywy zwyczajnej (Urtica dioica L.)a)
The healing properties of stinging nettle (Urtica dioica l.)
Marzena Pieszak, Przemysław Ł. Mikołajczak, – s. 199-204
Właściwości lecznicze chmielu zwyczajnego (Humulus lupulus L.)
The medicinal properties of Humulus lupulus L.
Marta Mielczarek, Joanna Kołodziejczyk, Beata Olas – s. 205-210
Kwas elagowy – zawartość w żywności i rola prozdrowotna
Ellagic acid – content in food and role in nutrition
Edyta Kwiatkowska – s. 211-214
Właściwości przeciwzapalne i przeciwnowotworowe Scutellaria baicalensis Georgi
Anti-inflammatory and anticancer properties of Scutellaria baicalensis Georgi
Ewa Karpińska – s. 215-223
Charakterystyka wartości odżywczej i właściwości prozdrowotnych endywii (Cichorium endivia L.)
Nutritional value and pro-healthy properties of endive (Cichorium endivia L.)
Ewa Cieślik, Iwona Gajda – s. 224-228
Znaczenie ziołomiodów w lecznictwie
The role of herbal honeys in therapy
Bogdan Kędzia, Zygmunt Kostrzewski – s. 229-235
Aktywność naukowo-popularyzacyjna Docenta Aleksandra Ożarowskiego w 2010 roku1
Doc. dr hab. n. farm. Aleksander Ożarowski – s. 237-238
OPINIE / OPINIONS
PRZEGLĄD CZASOPISM ZAGRANICZNYCH / REVIEW OF FOREIGN PERIODICALS
Nowości bibliograficzne
Prof. dr hab. Bogdan Kędzia – s. 241-242

 


Do korzystania w granicach dozwolonego użytku prywatnego.