Numer 4/2019

P o s t ę p y   F i t o t e r a p i i   4/2019

Prace doświadczalne/Original papers

Wrażliwość grzybów drożdżopodobnych na olejek majerankowy (Oleum Majoranae)
Susceptibility on majoram oil (Oleum Majoranae) yeastlike fungi
Anna Kędzia, Andrzej W. Kędzia – s. 239-243

Skuteczność działania in vitro olejku melisowego (Oleum Melissae) na bakterie beztlenowe
Effectivenes in vitro melissae oil (Oleum Melissae) against anaerobic bacteria
Anna Kędzia, Elżbieta Hołderna-Kędzia – s. 244-250

Prace przeglądowe/Review papers

Ocena aktywności biologicznej cynamonu w badaniach in vitro
In vitro evaluation of biological activities of cinnamon
Izabela Czapska, Elżbieta Studzińska-Sroka, Wiesława Bylka – s. 251-256

Nowe surowce roślinne w Farmakopei Europejskiej. Część 5. Paeonia × suffruticosa (piwonia drzewiasta) – źródło nowego surowca terpenoidowo-fenolowego
New plant raw materials in the European Pharmacopoeia. Part 5. Paeonia × suffruticosa (tree peony): a new source of terpenoid-phenolic raw material
Halina Ekiert, Agnieszka Sondej, Marta Klimek-Szczykutowicz, Agnieszka Szopa – s. 257-267

Imbir lekarski – roślina o właściwościach neuroochronnych
Ginger – a plant with neuroprotective properties
Dominika Łażewska, Kinga Miętkiewska, Elżbieta Studzińska-Sroka – s. 268-276

Nukleotydy w mleczku pszczelim i ich właściwości biologiczne
Royal jelly nucleotides and their biological activity
Bogdan Kędzia, Edyta Kmieć, Elżbieta Hołderna-Kędzia – s. 277-283

Fitoterapia praktyczna/Phytotherapy in practice

Fitoterapia powikłań cukrzycy
Marcin Samosiej – s. 284-288

Streszczenia konferencyjne/Conference summaries

Streszczenia prac zaprezentowanych na Bonifraterskiej Konferencji Ziołolecznictwa 2019 w Warszawie
Karina Schönknecht – s. 289-306

Kronika/Chronicle

Rodzina Hasco świętuje jubileusz 35-lecia działalności
Karolina Szypuła – s. 307-309

Przegląd czasopism zagranicznych/Review of foreign periodicals

Nowości bibliograficzne
Bogdan Kędzia – s. 310