Numer 4/2020


P o s t ę p y   F i t o t e r a p i i   4/2020

Prace doświadczalne/Original papers

Analiza fitochemiczna gatunków Melilotus officinalis i Melilotus alba
Phytochemical analysis of Melilotus officinalis and Melilotus alba species
Marcin Szymański, Daria Szajkowska, Arkadiusz Szymański – s. 207-213

Ocena działania olejku jałowcowego (Juniperi aetheroleum) wobec grzybów drożdżopodobnych
The evaluation activity of juniper oil (Juniperi aetheroleum) on yeast-like fungi
Anna Kędzia, Elżbieta Hołderna-Kędzia – s. 214-218

Fizykochemiczna analiza miodów z rejonu Podkarpacia
Physicochemical analysis of honeys from the Podkarpacie region
Beata Jasińska, Katarzyna Tomaka, Angelika Uram-Dudek, Katarzyna Paradowska – s. 219-227

Prace przeglądowe/Review papers

Lukrecja – czy tylko słodka? Badania kliniczne, bezpieczeństwo stosowania, preparaty
Liquorice – is sweet only? Clinical studies, safety of use, preparations
Katarzyna Antoniak, Marlena Dudek-Makuch, Wiesława Bylka – s. 228-235

Rola olejków eterycznych w terapii grzybicy skóry i jej przydatków
The role of essential oils in the treatment of fungal skin and its appendages
Małgorzata Glenc-Ambroży, Laura Piejko – s. 236-240

Urolityny – aktywne biologicznie produkty metabolizmu elagotanin
Urolithins – biologically active products of ellagitannin metabolism
Marta Kula, Mirosława Krauze-Baranowska, Natalia Adamczuk – s. 241-249

Przeciwnowotworowe działanie składników propolisu. Cz. 2. Związki flawonoidowe
Anticancerogenic activity of some components of propolis. Part 2. Flavonoid compounds
Elżbieta Hołderna-Kędzia – s. 250-256

Właściwości prozdrowotne Phyllanthus niruri
The health benefits of Phyllanthus niruri
Małgorzata Kania-Dobrowolska – s. 257-262

Przegląd czasopism zagranicznych/Review of foreign periodicals

Nowości bibliograficzne
Irena Matławska – s. 263-266