Punktacja


P o s t ę p y  F i t o t e r a p i i  są indeksowane i znajdują się na liście czasopism punktowanych:

–  Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 7 pkt,

– Index Copernicus – 67,35 pkt,

– Polskiej Bibliografii Lekarskiej (GBL),

– Polskiej Bibliografii Naukowej (PBN).

Artykuły są indeksowane ponadto w bazie Google Scholar.