Numer 2/2010


P o s t ę p y  F i t o t e r a p i i   2/2010

Prace doświadczalne/Original papers

Ocena aktywności antybiotycznej wyciągów roślinnych
Estimation of antibiotic activity of plant extracts
Elżbieta Hołderna-Kędzia, Bogdan Kędzia – s. 59-70
Ocena wrażliwości szczepów Helicobacter pylori wyizolowanych z blaszek miażdżycowych na preparat Citrosept
The estimation of susceptibility of Helicobacter pylori strains isolated from the atherosclerotic plaque to Citrosept
Anna Kędzia, Andrzej Kufel, Maria Wierzbowska – s. 71-74

Prace przeglądowe/Review papers

Surowce roślinne w cukrzycy typu 2
Medicinal plants in type 2 diabetes mellitus
Małgorzata Kania, Natalia Derebecka – s. 76-84
Przegląd badań in vitro oceniających aktywność przeciwdrobnoustrojową olejku z drzewa herbacianego ( Tea Tree Oil). Cz. I
The review of the research in vitro of Tea Tree Oil antimicrobial activity
Aleksandra Garbusińska, Anna Mertas, Wojciech Król – s. 85-96
Luteina – źródła w diecie i potencjalna rola prozdrowotna
Lutein – diet source and potential disease prevention
Edyta Kwiatkowska – s. 97-100
Wąkrota azjatycka ( Centella asiatica L.) – właściwości lecznicze
Centella asiatica L. – medicinal properties
Dominika Król – s. 101-105
Znaczenie spożywcze, lecznicze i kosmetyczne oleju arganowego
Dietary, medicinal and cosmetic significance of argan oil
Irena Matławska, Izabella Łajs – s. 106-113
Rozmaryn – roślina zielarska o potencjale terapeutycznym
Rosemary – a herb of therapeutic potential
Katarzyna Kowalska, Anna Olejnik – s. 114-122

Kronika/Chronicle

Reaktywacja Sekcji Fitoterapii Polskiego Towarzystwa Lekarskiego
– s. 123-124

Przegląd czasopism zagranicznych/Review of foreign periodicals