Numer 2/2015

P o s t ę p y   F i t o t e r a p i i   2/2015

Prace doświadczalne/Original papers

Aktywność antybiotyczna i skład chemiczny ekstraktów otrzymanych z ziela i siewek Chelidonium majus L.
Antibiotic activity and chemical composition of extracts obtained from herb and seedlings of Chelidonium majus L.
Bogdan Kędzia, Elżbieta Hołderna-Kędzia, Katarzyna Seidler-Łożykowska, Waldemar Buchwald, Anna Krajewska-Patan, Agnieszka Gryszczyńska, Aurelia Pietrowiak, Bogna Opala, Wojciech Białas – s. 67-71

Wpływ ekstraktów wybranych roślin zielnych na charakterystykę kleikowania skrobi ziemniaczanej
Effect of selected herbal extracts on pasting of potato starch
Izabela Przetaczek-Rożnowska, Teresa Fortuna, Małgorzata Serafin – s. 72-77

Wrażliwość na preparat Listerine bakterii mikroaerofilnych i tlenowych wyizolowanych z blaszek miażdżycowych tętnic szyjnych
The susceptibility to Listerine microaerophilic and aerobic bacteria isolated from carotid atherosclerotic plaques
Anna Kędzia, Marek Ciecierski, Joanna Wiśniewska, Ewa Kwapisz, Maria Wierzbowska – s. 78-82

Aktywność immunostymulująca frakcji polisacharydowych uzyskanych z produktu leczniczego Biostymina® (Aloe arborescens folii recentis extractum fluidum)
Immunomodulatory activity of two polysaccharide fractions isolated from Biostymina® (Aloe arborescens folii recentis extractum fluidum)
Elżbieta Anuszewska, Janina Drozd, Ewa Drozd, Beata Gruber – s. 83-88

Prace przeglądowe/Review papers

Piptoporus betulinus (Bull.) P. Karst. – bogate źródło związków aktywnych biologicznie
Piptoporus betulinus (Bull.) P. Karst. – A rich source of biologically active compounds
Katarzyna Sułkowska-Ziaja, Paulina Motyl, Bożena Muszyńska, Anna Firlej – s. 89-95

Substancje pochodzenia naturalnego stosowane w terapii cellulitu
The agents of natural origin applied in cellulite treatment
Adam Klimowicz, Joanna Zielonka, Marcelina Turek, Anna Nowak – s. 96-101

Właściwości lecznicze roślin przyprawowych na przykładzie ostryżu długiego
The medicinal properties of spices for example turmeric
Małgorzata Kania, Justyna Baraniak – s. 102-106

Możliwości stosowania produktów pszczelich pochodzenia roślinnego w onkologii
Prospects of use of herbal bee products in oncology
Bogdan Kędzia, Elżbieta Hołderna-Kędzia – s. 107-116

Właściwości prozdrowotne aloesu zwyczajnego Aloe vera (L.) Webb. (Aloe barbadensis Mill.)
The health benefits of Aloe vera (L.) Webb. (Aloe barbadensis Mill.)
Ewa Cieślik, Kinga Turcza – s. 117-124

Kronika/Chronicle

II Konferencja Naukowo-Szkoleniowa z cyklu „Racjonalna fitoterapia”, pt. „Zastosowanie fitoterapii w profilaktyce i terapii chorób z przeziębienia”
Elżbieta Hołderna-Kędzia – s. 125-127

Przegląd czasopism zagranicznych/Review of foreign periodicals

Nowości bibliograficzne
Bogdan Kędzia – s. 128-129


Do korzystania w granicach dozwolonego użytku prywatnego.