Pojedyncze egzemplarze


Cena pojedynczych egzemplarzy w roku 2017 wynosi: 

45,00 zł – wersja drukowana (rok bieżący), 

30,00 zł – wersja elektroniczna (PDF),

47,00 zł – egzemplarze archiwalne z lat ubiegłych.

Numer naszego konta:

BORGIS® Sp. z o.o. Bank Pekao SA 19 1240 6175 1111 0000 4567 1522

Zamówienia można zgłaszać również telefonicznie +48 (22) 836-96-69 oraz drogą mailową u.wyrzykowska@borgis.pl.