O czasopiśmie


P o s t ę p y  F i t o t e r a p i i   ukazują się od 2000 roku. Czasopismo jest organem Sekcji Fitoterapii Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. Kwartalnik znajduje się na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (7 pkt), jest indeksowane w Index Copernicus (67,35 pkt) oraz w bazie Polskiej Bibliografii Lekarskiej GBL.

Zespół redakcyjny tworzą autorytety w dziedzinie ziołolecznictwa, farmacji, biologii i mikrobiologii: dr n. biol. Stanisław Han, prof. dr hab. n. farm. Bogdan Kędzia, prof. dr hab. n. biol. Waldemar Buchwald i wielu innych.

Postępy Fitoterapii ukazują fitoterapię jak o nowoczesną metodę leczenia. To czasopismo popularyzujące wśród lekarzy i farmaceutów badania analityczne, biologiczne, farmakologiczne i kliniczne w zakresie surowców i leków roślinnych.

Kwartalnik adresowany jest do lekarzy rodzinnych, farmaceutów , pracowników naukowych wydziałów farmacji, farmakologii, żywności i żywienia, mikrobiologii lekarskiej, do studentów wydziałów farmaceutycznych, ale także do czytelników nie dysponujących wiedzą specjalistyczną.