O czasopiśmie


„P o s t ę p y   F i t o t e r a p i i” ukazują się od 2000 roku. Czasopismo jest organem Sekcji Fitoterapii Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. Kwartalnik znajduje się na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (20 pkt) oraz w bazie Polskiej Bibliografii Lekarskiej GBL. Artykuły publikowane w czasopiśmie są ponadto indeksowane w bazie Google Scholar.
Zespół redakcyjny tworzą autorytety w dziedzinie ziołolecznictwa, farmacji, biologii i mikrobiologii: dr n. biol. Stanisław Han, prof. dr hab. n. farm. Irena Matławska i wielu innych.

„Postępy Fitoterapii” ukazują fitoterapię jako nowoczesną metodę leczenia. To czasopismo popularyzujące wśród lekarzy i farmaceutów badania analityczne, biologiczne, farmakologiczne i kliniczne w zakresie surowców i leków roślinnych.

Kwartalnik adresowany jest do lekarzy rodzinnych, farmaceutów, pracowników naukowych wydziałów farmacji, farmakologii, żywności i żywienia oraz mikrobiologii lekarskiej, do studentów wydziałów farmaceutycznych, ale także do czytelników niedysponujących wiedzą specjalistyczną.

Zaakceptowane do druku artykuły publikujemy bezpłatnie.

e-ISSN 1731-2477
p-ISSN 1509-8699


KSIĘGARNIA BORGIS