Numer 2/2012


P o s t ę p y   F i t o t e r a p i i   2/2012

Prace doświadczalne/Original papers

Aktywność olejku tymiankowego (Oleum Thymi) wobec bakterii tlenowych
Activity of thyme oil (Oleum Thymi) against aerobic bacteria
Anna Kędzia, Bożena Dera-Tomaszewska, Marta Ziółkowska-Klinkosz, Andrzej W. Kędzia, Barbara Kochańska, Alina Gębska – s. 67-71

Działanie preparatów pochodzenia roślinnego na drobnoustroje probiotyczne
The effect of herbal preparations on probiotic microorganisms
Elżbieta Hołderna-Kędzia, Bogdan Kędzia – s. 72-77

Prace przeglądowe/Review papers

Zastosowanie roślin leczniczych w menopauzie. Cz. I.
The use of medicinal plants in the menopause. Part I
Agnieszka Gryszczyńska, Bogna Gryszczyńska, Bogna Opala, Zdzisław Łowicki – s. 79-92

Charakterystyka właściwości prozdrowotnych owoców roślin egzotycznych
Characteristics of healthy properties of exotic plants fruits
Ewa Cieślik, Agnieszka Gębusia – s. 93-100

Mangiferyna – naturalnie występujący polifenol o właściwościach antyoksydacyjnych
Mangiferin a natural polyphenol with antioxidant properties
Anna Hering, J. Renata Ochocka – s. 101-107

Kolendra – skład i zastosowanie
Coriander – the composition and application
Mariola Kozłowska, Małgorzata Ziarno – s. 108-112

Yacon (Smallanthus sonchifolius (Poepp. et Endl.) H. Robinson) – bulwa o właściwościach prozdrowotnych
Yacon (Smallanthus sonchifolius (Poepp. et Endl.) H. Robinson) – tuber with healthy properties
Ewa Cieślik, Agnieszka Gębusia, Anna Kościej – s. 113-118

Badanie możliwości hamowania wzrostu Helicobacter pylori przez substancje nie stosowane standardowo w terapii eradykacyjnej
Study on the growth inhibition of Helicobacter pylori by substances not usually used in standard eradication therapy
Elżbieta Maćkiw, Katarzyna Tomczuk, Katarzyna Rzewuska – s. 119-123

Ziołolecznictwo i zalecenia żywieniowe według św. Hildegardy z Bingen. Cz. I
Hildegaard of Bingen – phytotherapy and dietary recommendations. Part I
Małgorzata Kania, Justyna Baraniak, Natalia Derebecka, Przemysław Mrozikiewicz – s. 124-129

Kronika/Chronicle

KONKURS „RACJONALNA FITOTERAPIA I SUPLEMENTACJA DIETY”
– s. 130-131

Przegląd czasopism zagranicznych/Review of foreign periodicals

Nowości bibliograficzne
Bogdan Kędzia – s. 132-133