XI Copernican International Young Scientists Conference (XI CIYSCon)

28-30.06.2017r., Wydział Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

XI Copernican International Young Scientists Conference (XI CIYSCon) jest skierowane do doktorantów, młodych doktorów, przedstawicieli świata nauki reprezentujących wszystkie uczelnie wyższe, jednostki PAN z całej Polski,  a także Europy. XI CIYSCon ma charakter interdyscyplinarny i kierowane jest do młodych adeptów nauki realizujących swoje badania w zakresie chemii, fizyki i nauk technicznych, farmacji, medycyny, biologii i nauk przyrodniczych. Podczas Seminarium uczestnicy prezentują wyniki w formie komunikatu ustnego lub posteru na trzech równolegle trwających sekcjach: nauk chemicznych, biologiczno-medycznych i techniczno-fizycznych. Wszystkie wystąpienia są oceniane przez specjalistów z danej dziedziny, którymi są pracownicy naukowi wydziałów naszego Uniwersytetu oraz innych szkól wyższych. Najlepsze wystąpienia ustne oraz postery są nagradzane przez komisje oceniające dane dziedziny wiedzy. Dzięki temu spotkaniu naukowcy nie tylko mogą zaprezentować wyniki badań własnych i zapoznać się z tematyką badawczą kolegów, ale także jest to wyjątkowa okazja do wymiany pomysłów, wspólnych dyskusji
i nawiązania współpracy międzyuczelnianej.

CIYSCon odbywa się pod patronatem honorowym J.M. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika – prof. dr hab. A. Tretyna, Dziekana Wydziału Chemii UMK –
prof. dr hab. E. Szłyka, Prezydenta Miasta Torunia – Michała Zaleskiego, Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego – P. Całbeckiego, PTChem Oddział Toruński, SITPChem.

XI Copernican International Young Scientists Conference (XI CIYSCon) ma zasięg międzynarodowy. Każdego roku przyjeżdżają do nas doktoranci z Uczelni oraz Jednostek Badawczych z całej Polski (podczas X KSD w 2016 roku gościliśmy doktorantów m.in.
z UMK, CM UMK  w Bydgoszczy, UKW, UTP w Bydgoszczy, UW, PW, WAT
w Warszawie, AGH, UJ w Krakowie, UŁ, PŁ w Łodzi, UG, GUM w Gdańsku, UŚ
w Katowicach, UW, UM we Wrocławiu, UP, UM w Poznaniu, UP w Lublinie, UWM
w Olsztynie, ZUT, PUM w Szczecinie, UJK w Kielcach, PCz w Częstochowie, UZ w Zielonej Górze oraz Instytuty PAN z Warszawy, z Sopotu, z Lublina).

http://ciyscon.umk.pl/