VII Konferencja Zielarska Kobiet

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w VII Konferencji, organizowanej przez Zakład
Chemii Fizycznej WUM na Podlasiu w dniach 29.06 – 01.07. 2018 roku
(piątek, sobota, niedziela). Tematyka konferencji obejmuje zagadnienia
związane z substancjami pochodzenia naturalnego, fitochemią i nauk
pokrewnych, dotyczących badań w odniesieniu do różnych aspektów ich
działania. Ziołolecznictwo, oprócz bogatej i chlubnej przeszłości, ma też
bardzo obiecującą przyszłość. Nauka poczyniła duże postępy także na polu
fitochemii oraz fitoterapii, stąd też konieczność popularyzacji wiedzy o
ziołach, o ich składzie i właściwościach oraz zastosowaniu.

Komitet organizacyjny
prof. dr hab. Iwona Wawer
dr n. farm. Katarzyna Paradowska
mgr Hanna Siemieńczuk
mgr Jolanta Witkoś

 

Więcej informacji na stronie: http://chemiafizyczna.wum.edu.pl/content/konferencja-zielarska