Rada Naukowa


lek. med. Krzysztof Błecha (Centrum Ziołolecznictwa Ojca Grzegorza Sroki, Żywiec, Polska)

prof. dr hab. n. biol. Waldemar Buchwald (Zakład Botaniki, Hodowli i Agrotechniki Roślin Zielarskich, Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich, Państwowy Instytut Badawczy, Poznań, Polska )

dr Acondi Butchi Raju (Ibn Sina National College for Medical Studies, Arabia Saudyjska)

prof. dr hab. n. farm. Wiesława Bylka (Emerytowany prof. dr hab. n. farm. Katedry i Zakładu Farmakognozji Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Polska)

mgr farm. Elżbieta Hołderna-Kędzia (Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich, Państwowy Instytut Badawczy, Poznań, Polska)

dr n. farm. Jerzy Jambor (Katedra Zdrowia Publicznego, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie, Polska)

prof. dr hab. n. farm. Irena Matławska (Emerytowany prof. dr hab. n. farm. Katedry i Zakładu Farmakognozji Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Polska)

prof. dr hab. n. farm. Jadwiga Renata Ochocka (Katedra i Zakład Biologii i Botaniki Farmaceutycznej, Gdański Uniwersytet Medyczny, Polska)

prof. dr Henry Ostrowski-Meissner (Charles Sturt University , Sydney, Australia)

dr n. med. Dariusz Szabela (Dyrektor Medyczny Centrum Medycznego Bonifratrów, Warszawa, Polska)