Aktywność antybiotyczna krajowych miodów odmianowych


W najnowszym numerze Postępów Fitoterapii opublikowano artykuł autorstwa Bogdana Kędzi, Elżbiety Hołdernej-Kędzi, Agaty Dutkowiak pt. Aktywność antybiotyczna krajowych miodów odmianowych.

W pracy autorzy podjęli się analizy dużej liczby prób miodów odmianowych  oraz porównali aktywność antybiotyczną miodów krajowych z aktywnością standardowego,  nowozelandzkiego miodu manuka oraz innymi zagranicznymi miodami nektarowymi. Przeprowadzone badania doprowadziły autorów do następujących wniosków:

Wyniki  przeprowadzonych  badań  wskazują,  że aktywność antybiotyczna krajowych miodów odmianowych  jest  dość zróżnicowana.  Najwyższą aktywnością antybiotyczną odznaczają się miody: nawłociowy, gryczany i nektarowo-spadziowy (średnia aktywność antybiotyczna kształtuje się odpowiednio na poziomie: 31,8; 30,0 i 29,3 JA/g). Nieco niższą aktywność antybiotyczną wykazują miody: lipowy, spadziowy (w większości wytwarzany ze spadzi iglastej) oraz wrzosowy. Ich średnia aktywność antybiotyczna wynosi odpowiednio: 24,4; 23,5 i 23,4 JA/g. Natomiast stosunkowo niską aktywność przejawiają takie miody, jak rzepakowy, wielokwiatowy, inne odmiany miodów nektarowych i akacjowy. Charakteryzują się one średnią aktywnością antybiotyczną na poziomie odpowiednio: 18,0; 16,5; 12,4 i 11,0 JA/g. W tym kontekście zaskakujące są wyniki badań aktywności zagranicznego miodu manuka (średnia aktywność antybiotyczna na poziomie 18,6 JA/g) oraz innych zagranicznych miodów odmianowych (średnia aktywność antybiotyczna na poziomie 13,2 JA/g).

 

Autorzy publikacji, prof. dr hab. n. farm. Bogdan Kędzia i mgr farm. Elżbieta Hołderna-Kędzia, są wybitnymi znawcami apiterapii. W swoim dorobku mają wiele artykułów i książek z tej dziedziny. Są oni również autorami książki Produkty pszczele w trudnych do leczenia chorobach dermatologicznych, w której podano przykłady zastosowania miodu, propolisu, pyłku kwiatowego, mleczka pszczelego, wosku pszczelego i jadu pszczelego w niektórych, trudnych do leczenia chorobach dermatologicznych. Zachęcamy do zapoznania się z powyższą publikacją (do kupienia w internetowej księgarni medycznej udoktora.pl