No 4/2021


P o s t ę p y   F i t o t e r a p i i   4/2021

Praca doświadczalna/Original paper

Badania olejku konopnego Cannabis aetheroleum
Hemp essential oil Cannabis aetheroleum research
Ryszard Kaniewski, Małgorzata Strzelczyk, Zygmunt Rajewicz, Elżbieta Hołderna-Kędzia – s. 231-238

Prace przeglądowe/Review papers

Fitoterapia w zapobieganiu, leczeniu i przeciwdziałaniu objawom ubocznym po przebyciu COVID-19
Phytotherapy in prevention, treatment and counteraction side effects after having COVID-19
Irena Matławska – s. 239-250

Hodowla i odmiany roślin zielarskich
Breeding and varieties of herbal plants
Katarzyna Seidler-Łożykowska – s. 251-257

Olea europea L. jako źródło oleuropeiny
Olea europea L. as a source of oleuropein
Marcin Szymański, Anna Wrzesińska – s. 258-264

FITOTERAPIA PRAKTYCZNA
PHYTOTHERAPY IN PRACTICE

Zespół policystycznych jajników – możliwości fitoterapii
Krzysztof Błecha – s. 265-268

Kronika/Chronicle

Wspomnienie śp. Profesora Wiktora Stelmacha
Marek Lubiński – s. 269-270

Międzynarodowa konferencja naukowa o kosmetykach naturalnych
1st Natural Cosmetics International Meeting
Katarzyna Gaweł-Bęben, Beata Antosiewicz-Klimczak – s. 271-273

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Zebrania Członków Sekcji Fitoterapii PTL
Małgorzata Górska-Paukszta, Elżbieta Hołderna-Kędzia – s. 274-278

Przegląd czasopism zagranicznych/Review of foreign periodicals

Nowości bibliograficzne
Irena Matławska – s. 279-281