No 1/2016

P o s t ę p y   F i t o t e r a p i i   1/2016

Prace doświadczalne/Original papers

Zawartość wybranych pierwiastków w propolisie i jego etanolowym ekstrakcie
The content of some elements in propolis and its ethanolic extract
Magdalena Woźniak, Izabela Ratajczak, Bogdan Kędzia, Tomasz Rogoziński – s. 3-7

Działanie na bakterie tlenowe olejku cytrynowego (Ol. Citri)
The activity of citri oil (Ol. Citri) on aerobic bacteria
Anna Kędzia, Aida Kusiak, Marta Ziółkowska-Klinkosz, Alina Gębska, Anna Wojtaszek-Słomińska, Maria Wierzbowska – s. 8-11

Analiza zawartości związków farmakologicznie czynnych w zielu seradeli siewnej (Ornithopus sativus Brot.)
Analysis of pharmacologically active compounds content in herb of seradella (Ornithopus sativus Brot.)
Weronika Wojnar, Ewa Kucharek, Ilona Kaczmarczyk-Sedlak – s. 12-19

Badania anatomiczne części nadziemnych i podziemnych rzepienia pospolitego Xanthium strumarium L. oraz analiza chromatograficzna frakcji garbnikowej
The anatomical investigations of aerial and underground parts of rough cocklebur (Xanthium strumarium L.) and chromatographic analysis of tannin fraction
Tadeusz Wolski, Tomasz Baj, Katarzyna Wolska, Wanda Zwolan – s. 20-32

Potencjał przeciwutleniający oraz związki polifenolowe glikolowych ekstraktów z Hippophaë rhamnoides L. i Vaccinium oxycoccos L.
Antioxidant capacity and phenolic compounds of Hippophaë rhamnoides L. and Vaccinium oxycoccos L. glycolic extracts
Monika Michalak, Anna Podsędek, Ryszard Glinka – s. 33-38

Prace przeglądowe/Review papers

Właściwości biologiczne geraniolu
Biological properties of geraniol
Wanda Mączka, Katarzyna Wińska, Małgorzata Grabarczyk, Mirosław Anioł – s. 39-43

Działanie lecznicze owoców pomidora zwyczajnego
Medicinal activity of tomatoes fruits
Zygmunt Zdrojewicz, Ewelina Pachura, Paulina Pachura – s. 44-48

Znaczenie substancji aktywnych pochodzenia roślinnego w cukrzycy
The importance of active substances of plant origin in diabetes
Katarzyna Walkiewicz, Anna Nasiek-Palka, Monika Gętek, Małgorzata Muc-Wierzgoń, Teresa Kokot, Katarzyna Klakla, Ewa Nowakowska-Zajdel – s. 49-54

Perspektywy wykorzystania miodu manuka w leczeniu chorób wewnętrznych
The prospective view of application of manuka honey in internal diseases
Bogdan Kędzia, Elżbieta Hołderna-Kędzia – s. 55-58

Źródła zanieczyszczeń mikrobiologicznych ziół leczniczych i przypraw oraz metody ich dekontaminacji
Source of microbiological contamination of medicinal herbs and condiments and methods of decontamination
Izabela Przetaczek-Rożnowska, Monika Kuźniak – s. 59-62

Kronika/Chronicle

Działalność Polskiego Komitetu Zielarskiego w 2015 roku – podsumowanie
Mgr inż. Małgorzata Górska-Paukszta – s. 63-65

Przegląd czasopism zagranicznych/Review of foreign periodicals

Nowości bibliograficzne
Bogdan Kędzia – s. 66-67