No 2/2019

P o s t ę p y   F i t o t e r a p i i   2/019

Prace doświadczalne/Original papers

Działanie in vitro olejku cyprysowego (Oleum Cupressi) na bakterie beztlenowe
In vitro activity of Cypressus oil (Oleum Cupressi) on anaerobic bacteria
Anna Kędzia, Elżbieta Hołderna-Kędzia – s. 91-95

Przeciwbakteryjna aktywność olejku tatarakowego (Oleum Calami) wobec bakterii beztlenowych
Antibacterial activity of calamus oil (Oleum Calami) against anaerobic bacteria
Anna Kędzia, Andrzej W. Kędzia – s. 96-101

Prace przeglądowe/Review papers

Nowe surowce roślinne w Farmakopei Europejskiej. Część 3. Ligusticum chuanxiong (Podagrycznik chiński) – źródło nowego surowca olejkowego
The new plant raw materials in the European Pharmacopoeia. Part 3. Ligusticum chuanxiong (Sechuan lovage) – source of new essential oil-bearing raw material
Halina Ekiert, Agnieszka Sondej, Karolina Jafernik, Agnieszka Szopa – s. 102-110

Rokitnik zwyczajny (Hippophaë rhamnoides L.) w profilaktyce nowotworowej
The Sea buckthorn (Hippophaë rhamnoides) fruits in cancer prevention
Beata Piłat, Ryszard Zadernowski – s. 111-117

Fitoterapia i suplementacja diety w chorobach górnego odcinka przewodu pokarmowego
Phytotherapy and supplementation of diet in upper section of gastrointestinal tract diseases
Krzysztof Błecha – s. 118-125

Immunostymulujące działanie propolisu
Immunostimulatory activity of propolis
Bogdan Kędzia Elżbieta Hołderna-Kędzia – s. 126-135

Olej kokosowy – możliwości zastosowań kosmetycznych
Coconut oil – the possibilities of cosmetic applications
Anna Piotrowska, Natalia Totko-Borkusiewicz, Adrianna Klucznik – s. 136-144

Piwo i surowce browarnicze w kosmetologii oraz kąpiele piwne jako forma zabiegowa
The use of beer and brewing raw materials in cosmetology and beer baths as a form of treatment
Julia Pal, Anna Piotrowska, Justyna Adamiak, Olga Czerwińska-Ledwig – s. 145-153

Farmakoterapia skóry. Cz. 2. Przenikanie substancji przez skórę
Pharmacotherapy of skin. Part 2. Permeability of substances into the skin
Tadeusz Wolski, Bogdan Kędzia – s. 154-158

Przegląd czasopism zagranicznych/Review of foreign periodicals

Nowości bibliograficzne
Bogdan Kędzia – s. 159-160