No 2/2021


P o s t ę p y   F i t o t e r a p i i   2/2021

Prace doświadczalne/Original papers

Oddziaływanie olejku rozmarynowego (Rosmarini aetheroleum) na grzyby drożdżopodobne
Effect of rosemary oil (Rosmarini aetheroleum) on yeastlike fungi
Anna Kędzia, Elżbieta Hołderna-Kędzia – s. 83-88

Badania wyciągów z liści, kwiatów, owoców i gałązek Padus avium Mill.
Research on extracts from leaves, flowers, fruits and twigs of Padus avium Mill.
Marcin Szymański, Paulina Turczynowicz, Arkadiusz Szymański – s. 89-96

Prace przeglądowe/Review papers

Preparaty z owoców rokitnika w profilaktyce i terapii niektórych chorób geriatrycznych – aktualny stan badań
Preparations of sea buckthorn berries in the prevention and therapy of some geriatric diseases – the current state of research
Ryszard Zadernowski, Beata Piłat – s. 97-105

Skład chemiczny i aktywność biologiczna Laetiporus sulphureus (Bull.)
Chemical composition and biological activity of Laetiporus sulphureus (Bull.)
Marcin Szymański, Marta Kolendowicz, Arkadiusz Szymański – s. 106-113

Krajowe miody odmianowe w profilaktyce i lecznictwie
Domestic varietal honeys for prevention and treatment
Elżbieta Hołderna-Kędzia, Bogdan Kędzia – s. 114-124

Kronika/Chronicle

Wspomnienie o prof. IWNiRZ, dr. hab. n. roln. Waldemarze Buchwaldzie (1962-2020)
Anna Krajewska-Patan, Artur Adamczak – s. 125-126

Jubileusz 90-lecia IWNiRZ w Poznaniu
Elżbieta Hołderna-Kędzia – s. 127-128

Zarys historii, osiągnięcia i sukcesy Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich – Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu
Streszczenie referatu z okazji obchodów Jubileuszu 90-lecia istnienia IWNiRZ-PIB
Marcin Ożarowski – s. 129-151

Przegląd czasopism zagranicznych/Review of foreign periodicals

Nowości bibliograficzne
Irena Matławska – s. 152-155