No 1/2018

P o s t ę p y   F i t o t e r a p i i   1/2018

Prace doświadczalne/Original papers

Zawartość polifenoli w ekstraktach z podagrycznika pospolitego (Aegopodium podagraria L.) oraz ich aktywność przeciwgronkowcowa
The content of polyphenols in extract from goutweed (Aegopodium podagraria L.) and their antistaphylococcal activity
Karolina Jakubczyk, Paweł Kwiatkowski, Monika Sienkiewicz, Katarzyna Janda – s. 3-9

Możliwości wykorzystania w kosmetologii wybranych olejów roślinnych jako źródła karotenoidów
Selected plant oils as a source of carotenoids for the applications in cosmetology
Monika Michalak, Katarzyna Paradowska, Agnieszka Zielińska – s. 10-17

Analiza wpływu stosowania kremu z pszczelim pyłkiem kwiatowym na wybrane cechy skóry rąk oceniane subiektywnie i obiektywnie
Analysis of the effect of bee pollen cream on selected hand skin characteristics measured by subjective and objective methods
Anna Piotrowska, Magdalena Zając, Łukasz Tota, Olga Czerwińska, Natalia Totko-Borkusiewicz, Roxana Zuziak – s. 18-26

Zróżnicowanie zawartości manganu w soku drzewnym brzozowym w profilu czasu
Time-related variability of the manganese content in birch tree sap
Maciej Bilek, Wojciech Szwerc, Stanisław Sosnowski, Ryszard Kocjan – s. 27-31

Natural and safe dyeing of curing clothing intended for patients with dermatoses
Naturalne i bezpieczne barwienie odzieży leczniczej przeznaczonej dla osób z chorobami skóry
Katarzyna Schmidt-Przewoźna, Monika Urbaniak, Małgorzata Zimniewska, Anna Brandys, Joanna Banach, Marta Gromek, Przemysław Mikołajczak, Mariola Pawlaczyk, Izabella Krucińska, Iwona Frydrych, Agnieszka Komisarczyk, Agnieszka Cichocka, Lucyna Herczyńska, Anna Kowalska, Małgorzata Muzyczek, Barbara Romanowska – s. 32-39

Wrażliwość bakterii beztlenowych na olejek anyżowy (Oleum anisi)
Susceptibility of anaerobic bacteria on anise oil (Oleum anisi)
Anna Kędzia, Andrzej W. Kędzia – s. 40-45

Prace przeglądowe/Review papers

Działanie propolisu na serce i naczynia krwionośne w świetle badań farmakologicznych. Część 1
Propolis effect on the heart and blond vessels in the light of pharmacological studies. Part I
Bogdan Kędzia, Elżbieta Hołderna-Kędzia – s. 46-57

Wybrane właściwości miodu szczególnie przydatne w kosmetologii
Selected properties of honey especially useful in cosmetology
Gabriela Dubiago, Anna Nowak, Adam Klimowicz – s. 58-64

Kronika/Chronicle

Konferencja Naukowo-Szkoleniowa w Poznaniu
Elżbieta Hołderna-Kędzia – s. 65-66

Przegląd czasopism zagranicznych/Review of foreign periodicals

Nowości bibliograficzne
Bogdan Kędzia – s. 67-68