No 2/2022


P o s t ę p y   F i t o t e r a p i i   2/2022

Prace doświadczalne/Original papers

Oddziaływanie olejku cyprysowego (Cupressi aetheroleum) na bakterie mikroaerofilne
The effect of cupressus oil (Cupressi aetheroleum) on microaerophilic bacteria
Anna Kędzia, Elżbieta Hołderna-Kędzia – s. 67-71

Zawartość związków fenolowych oraz pierwiastków w orzechach ziemnych
The content of phenolic compounds and elements in peanuts
Karolina Stanicka, Magdalena Woźniak, Michał Krueger, Agnieszka Waśkiewicz, Elżbieta Kędzia, Izabela Ratajczak – s. 72-75

Analiza olejku lotnego z ziela Bidens tripartita
Analysis of essential oil of Bidens tripartita herb
Katarzyna Antoniak, Marcin Szymański, Marlena Dudek-Makuch, Wiesława Bylka – s. 76-84

Prace przeglądowe/Review papers

Resweratrol – budowa, właściwości i wpływ na organizm ludzki
Resveratrol – structure, properties, and effect on the human body
Katarzyna Gryta, Katarzyna Paradowska – s. 85-91

Prozdrowotne właściwości larw barciaka większego Galleria mellonella L.
Health-promoting properties of the larvae of the greater moth Galleria mellonella L.
Elżbieta Hołderna-Kędzia, Bogdan Kędzia – s. 92-98

Cimicifuga racemosa L. – skuteczność i bezpieczeństwo stosowania w menopauzie
Cimicifuga racemosa L. – efficacy and safety of use in menopause
Mirosława Krauze-Baranowska, Lukrecja Łużyńska, Katarzyna Kimel – s. 99-106

Ziołolecznictwo w infekcjach wirusowych
Phytotherapy in the virus infections
Krzysztof Błecha – s. 107-119

Substancje czynne i surowce kosmetyczne w wybranych preparatach kosmetologiczno-podologicznych pielęgnujących skórę kończyn dolnych i niwelujących hiperkeratozy
Active substances and cosmetic raw materials in selected cosmetological-podiatry preparations for the skin care of the lower limbs and eliminating hyperkeratosis
Anna Lewandowska – s. 120-125

Kronika/Chronicle

II Konferencja Młodych Naukowców
Aleksandra Wawro – s. 126

Konferencja pt. „Rośliny lecznicze w nauce i kulturze”
Iwona Arabas, Robert Księżopolski – s. 127

Przegląd czasopism zagranicznych/Review of foreign periodicals

Nowości bibliograficzne
Irena Matławska – s. 128-130