No 3/2017

P o s t ę p y   F i t o t e r a p i i   3/2017

Prace doświadczalne/Original papers

Ocena aktywności antybiotycznej Z-jasmonu oraz jego pochodnych heterocyklicznych
Evaluation of antibiotic activity of Z-jasmone and its heterocyclic analogues
Anna Pawełczyk, Katarzyna Sowa-Kasprzak, Justyna Michalak, Bogdan Kędzia, Lucjusz Zaprutko – s. 171-177

Aktywności olejku bergamotowego (Oleum Bergamottae) wobec grzybów drożdżopodobnych
The activity of bergamot oil (Oleum Bergamottae) against yeastlike fungi
Anna Kędzia, Andrzej W. Kędzia – s. 178-182

Zawartość metali ciężkich (Pb, Cd, Cr, Ni) jako potencjalny czynnik ograniczający możliwość wykorzystania soku brzozowego
Heavy metals (Pb, Cd, Cr, Ni) content as a potential risk factor, limiting birch tree sap usefulness
Maciej Bilek, Wojciech Szwerc, Ryszard Kocjan – s. 183-189

Prace przeglądowe/Review papers

Kłącze perzu (Graminis rhizoma) – związki czynne i aktywność biologiczna
Couch grass rhizomes (Graminis rhizoma) – active compounds and biological activity
Izabela Czapska-Pietrzak, Elżbieta Studzińska-Sroka, Wiesława Bylka – s. 190-195

Polisacharydy alg i roślin w terapii chorób wywołanych przez Helicobacter pylori
Algal and plant polysaccharides in the treatment of diseases caused by Helicobacter pylori
Paweł Krzyżek – s. 196-202

Substancje pochodzenia roślinnego w terapii nowotworów
Plant-derived compounds in the treatment of cancer
Aleksandra Gurgul, Anna Lityńska – s. 203-208

Właściwości odżywcze i lecznicze sorgo (Sorghum Moench)

 • Nutritional and therapeutic properties of sorghum (Sorghum Moench)
  Jakub Frankowski – s. 209-214

  Zioła o działaniu uspokajającym i przeciwdepresyjnym

 • Herbs with sedative and antidepressant effects
  Natalia Dobros – s. 215-222

  Pinocembryna – flawonoidowy składnik krajowego propolisu o działaniu opóźniającym rozwój choroby Alzheimera

 • Pinocembrin – flavonoid component of domestic propolis with delaying effect of the development of Alzheimer’s disease
  Bogdan Kędzia, Elżbieta Hołderna-Kędzia – s. 223-228

  Przeciwzapalne właściwości wybranych roślin zawierających związki irydoidowe
  Anti-inflammatory properties of selected plants containing iridoid compounds
  Katarzyna Karłowicz-Bodalska, Stanisław Han, Agnieszka Bodalska, Julia Freier, Michał Smoleński – s. 229-234

  Zawartość lipidów i olejku eterycznego oraz właściwości biologiczne nasion czarnuszki siewnej (Nigella sativa L.)
  Contents of lipids and ethereal oil and biological activity of seeds of black cumin (Nigella sativa L.)
  Tadeusz Wolski, Agnieszka Najda, Katarzyna Wolska-Gawron – s. 235-241

  Kronika/Chronicle

  VI Zielarska Konferencja Kobiet
  Elżbieta Hołderna-Kędzia – s. 242

  Przegląd czasopism zagranicznych/Review of foreign periodicals

  Nowości bibliograficzne
  Bogdan Kędzia – s. 243-244