Tag Archives: MIODY KRAJOWE

Produkty pszczelne w leczeniu chorób serca i układu krążenia

Lecznicze działanie miodu i innych produktów pszczelich znane jest od stuleci. Jak się okazało, także prace naukowców dowiodły, iż słowa „miód na serce” są prawdziwe. Badania autorów książki wskazują na wysoką skuteczność miodu w leczeniu chorób kardiologicznych. Nadciśnienie tętnicze, niewydolność serca, miażdżyca tętnic, choroba niedokrwienna serca i wiele innych – do leczenia tych dolegliwości z

Czytaj więcej

Zapraszamy Autorów do publikacji w kwartalniku „Medycyna Rodzinna”

Krótkie oczekiwanie na publikację artykułu Medycyna  Rodzinna   jest czasopismem ukazującym się od 1998 roku. Kwartalnik znajduje się na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, jest indeksowane w Index Copernicus oraz w bazie Polskiej Bibliografii Lekarskiej GBL. W Radzie Naukowej czasopisma zasiadają przedstawiciele największych ośrodków akademickich i klinicznych w kraju, a także specjaliści z zagranicy.

Czytaj więcej

Aktywność antybiotyczna krajowych miodów odmianowych

W najnowszym numerze Postępów Fitoterapii opublikowano artykuł autorstwa Bogdana Kędzi, Elżbiety Hołdernej-Kędzi, Agaty Dutkowiak pt. Aktywność antybiotyczna krajowych miodów odmianowych. W pracy autorzy podjęli się analizy dużej liczby prób miodów odmianowych  oraz porównali aktywność antybiotyczną miodów krajowych z aktywnością standardowego,  nowozelandzkiego miodu manuka oraz innymi zagranicznymi miodami nektarowymi. Przeprowadzone badania doprowadziły autorów do następujących wniosków:

Czytaj więcej