Opłata za publikację

W przypadku zakwalifikowania pracy do druku, Autor jest zobowiązany uiścić opłatę za publikację.

Koszt publikacji pracy oryginalnej wynosi 300 zł, pracy poglądowej 500 zł, pracy napisanej w języku angielskim: -25% od powyższych kwot.