Numer 3/2021


P o s t ę p y   F i t o t e r a p i i   3/2021

Prace doświadczalne/Original papers

Ocena aktywności olejku tatarakowego (Calami aetheroleum) wobec bakterii tlenowych i mikroaerofilnych
The evaluation activity of calamus oil (Calami aetheroleum) against aerobic and microaerophilic bacteria
Anna Kędzia, Elżbieta Hołderna-Kędzia – s. 163-168

Aktywność przeciwutleniająca handlowych preparatów propolisowych
Antioxidant activity of commercial propolis preparations
Agnieszka Cabaj, Lesław Juszczak – s. 169-178

Aktywność antyoksydacyjna popularnych przypraw
Antioxidant activity of popular spices
Anna Gawron-Gzella – s. 179-188

Prace przeglądowe/Review papers

Synbiotyczne działanie produktów pszczelich wytwarzanych ze źródeł roślinnych
Synbiotic activity of bee products prepared from plant origin
Elżbieta Hołderna-Kędzia, Bogdan Kędzia – s. 189-195

Diosmina i hesperydyna – obecny stan wiedzy
Diosmin and hesperidin – the current state of knowledge
Marcin Szymański, Anna Wrzesińska, Daria Młynarek, Arkadiusz Szymański – s. 196-207

FITOTERAPIA PRAKTYCZNA
PHYTOTHERAPY IN PRACTICE

Fitoterapia w praktyce lekarza rodzinnego: ostre zapalenie zatok przynosowych
Ewa Koźmińska-Badr – s. 208-213

Kronika/Chronicle

Sprawozdanie z działalności Sekcji Fitoterapii PTL w latach 2018-2021
Dariusz Szabela, Elżbieta Hołderna-Kędzia – s. 214-216

Przegląd czasopism zagranicznych/Review of foreign periodicals

Nowości bibliograficzne
Irena Matławska – s. 220-223