Postępy
our medical journals
New Medicine
Postępy Nauk Medycznych
Medycyna Rodzinna
Nowa Medycyna
Nowa Pediatria
Nowa Stomatologia
our websites
CzytelniaMedyczna.pl
Księgarnia Medyczna Borgis.pl
Księgarnia ogólna DoPoduszki.pl
Newsletter Biuletyn Telegram
Kosmetyki ziołowe
Postępy
Publisher:
Borgis Medical Publisher

Patronage:
Section of Phytotherapy
of Polish Medical Association
Sekcja Fitoterapii Polskiego Towarzystwa Lekarskiego

Szanta zwyczajna ( Marubium vulgare L.)roślina lecznicza o wielokierunkowym działaniu farmakologicznym

© Borgis - Postepy Fitoterapii 1, p. 39-45
*Tadeusz Wolski1, Dariusz Matosiuk2, Tomasz Baj1, Agnieszka Ziewiec2
Szanta zwyczajna ( Marubium vulgare L.)roślina lecznicza o wielokierunkowym działaniu farmakologicznym
White/common horehound (Marubium vulgare L.) – medical plant with multidirectional pharmacological activity
1Katedra i Zakład Farmakognozji z Pracownią Roślin Leczniczych Akademii Medycznej im. prof. F. Skubiszewskiego w Lublinie
Kierownik Katedry i Zakładu: prof. dr hab. Kazimierz Głowniak
2Katedra i Zakład Syntezy i Technologii Chemicznej Środków Leczniczych Akademii Medycznej im. prof. F. Skubiszewskiego w Lublinie
Kierownik Katedry i Zakładu: dr hab. Dariusz Matosiuk, prof. AM
Summary
The main goal for this work is presentation of the scientific literature describing biological activity of the White/Common Horehound (Marrubium wulgare L., F. Lamiaceae). Biological activity of the Horehound were known for years, with beginning of its use reaching the time of the ancient Egypt. Extracts of the Horehound induce excretion process of the liver, because bile acts also on the mucous membrane of the upper respiratory tract and enhance secretion of the mucus. Additionaly they act also as relaxant on smooth muscles. Raw matterial and its preparations affect the cardio-vascular system acting as antiarrhythmic, similar to quinidine. Active substances present in the Horehound, especially marrubine, marrubenic acid and marrubenol exhibit antinociceptive, cholagogic and hypotensive activities respectively.
Key words: marrubium vulgare l., white/common horehound, medical plant, marrubine, marrubenic acid, marrubenol, antinociceptive activity
Piśmiennictwo
1. http://pl.wikipedia.org./wiki/Szanta_zwyczajna. (Tekst z dnia 23.02.2007). 2. http://dieta-metaboliczna.com/szantazwyczajna%20.htm (tekst z dnia 23.02.2007). 3. http://health.enotes.com/alternative-medicine-encyclopedia/horehound. (Tekst z dnia 23.02.2007). 4. Bremness L.: Wielka encyklopedia ziół. Wiedza i życie, Warszawa 1991, 92. 5. Andersen-Parrado P.: Horehound: this ´old dog´ knows some neat tricks. 1997. http://www.findarticles.comp/p/articles/mi-mOFKA/is_n4_v59/ai_19273653. (Tekst z dnia 23.02.2007). 6. Podbielkowski Z.: Słownik roślin użytkowych. PWRiL, Warszawa 1985, 349. 7. http://en.wikipedia.org/wiki/marrubium. (Tekst z dnia 23.02.2007). 8. Poprzędzki W.: Ziołolecznictwo, SPAR, Warszawa 1989, 175. 9. Seitz P.: Apteka ogrodowa. Multico. Warszawa 1993, 51. 10. Mayer J.G. i wsp.: Zioła Ojców Benedyktynów. Świat Książki, Warszawa 2004, 129. 11. Lewkowicz-Mosiej T.: Domowe porady ziołowe. Świat Książki, Warszawa 2006, 232. 12. Podlech D.: Rośliny lecznicze. Muza SA., Warszawa 1997, 178. 13. Schaffner W.: Rośliny lecznicze, chemizm, działanie, zastosowanie. Multico, Warszawa 1996, 162. 14. Sarwa A.J.: Tajemnice czterystu ziół. Karat, Tarnów 1995, 408. 15. Gruenwald J.: PDR for Herbal Medicines. Medical Economics, Company Montvale, New Jersey 2000, 401. 16. Broda B., Mowszowicz J.: Przewodnik do oznaczania roślin leczniczych, trujących i użytkowych. PZWL, Warszawa 1985, 580. 17. Hoffmann D.: Natura i zdrowie. Zioła, Pascal, London 1996, 112. 18. Formanowiczowa H., Kozłowski J.: Nasiona gatunków z rodziny wargowych ( Labiatae) - szanta zwyczajna ( Marrubium vulgare L.). Herba Pol. 1966, 12, 123. 19. Nowiński M.: Dzieje upraw roślin leczniczych. PWRiL, Warszawa 1980, 146. 20. Rumińska A.(red): Poradnik plantatora ziół. PWRiL, Warszawa 1991, 376. 21. Rumińska A., Ożarowski A.(red): Leksykon roślin leczniczych. PWRiL, Warszawa 1990, 481. 22. Bruneton J.: Pharmacognosy. Phytohemistry. Medicinal Plants, Lavoisier Londres, Paris, New York 1999, 650. 23. Newal C.A. i wsp.: A Guide for Healthcare Professionals. Herbal Medicine, The Pharmaceutical Press, London, 1996, 165. 24. Martin-Nizard F. i wsp.: Natural phenylopropanoids inhibit lipoprotein-induced endothelin-1 secretion by endothelial cells. J. Pharm. Pharmacol. 2004, 56, 1607. 25. Roth L. i wsp.: Giftpflanzen Pflanzengifte. Nikol. Hamburg 1994, 487. 26. Martin-Nizard F. i wsp.: Natural phenylopropanoids protect endothelial cells against oxidized LDL-induced cytotoxity. Planta Med. 2003, 69, 207. 27. Kowalewski Z., Matławska J.: Flavonoid compounds in the herb of Marrubium vulgare L. Herba Pol. 1978, 24, 183. 28. Ożarowski A.: Ziołolecznictwo - poradnik dla lekarzy. PZWL, Warszawa 1982, 179. 29. Wawrzyniak E.: Leczenie ziołami - kompendium fitoterapii. I.W.Z.Z., Warszawa 1992, 464. 30. Borkowski B.(red).: Rośliny lecznicze w fitoterapii. Inst. Rośl. i Przetw. Ziel., Poznań, 1994, 396. 31. Kączkowski J.: Biochemia roślin. PWN, Warszawa 1982, T.1, 349, 1985; T.2, 114. 32. Siemion J.Z.: Biostereochemia. PWN, Warszawa 1985, 311. 33. Kopcewicz J., Lewak S. (red): Fizjologia roślin. PWN, Warszawa 2005, 365. 34. Rodrigues C.A. i wsp.: An improve extraction of marrubium from Marrubium vulgare. Chromatographia. 1998, 47, 449. 35. Knoss W., Zapp J.: Acumulation of furanic labdane diterpens in Marrubium vulgare and Leonurus cardiaca. Planta Med. 1998, 64, 357. 36. Kohlmünzer S.: Farmakognozja. PZWL, Warszawa 2000, 309, 341. 37. Strzelecka H., Kowalski J.: Encyklopedia zielarstwa i ziołolecznictwa. PWN, Warszawa 2000, 645. 38. Różański H., 2007. Naturalne substancje anaboliczne. http://luskiewnik.strefa.pl/fitosterole/sterole/pages/p6.htm (tekst z dnia, 23.02.2007). 39. Wolski i wsp.: Rzepień pospolity ( Xanthium strumarium L.) - analiza steroli i triterpenów. Postępy Fitoterapii 2006, 7, 170. 40. Khanavi M. i wsp.: Chemical composition of essential oils of Marrubium parviflorum Fish.& C. A. Mey and Marrubium vulgare L. from Iran. Flav. Fragr. J. 2005, 20, 324. 41. Baher Nik Z. i wsp.: Essential oil of Marrubium cuneatum Russell and its secretory elements. Flav. Fragr. J. 2004, 19, 233. 42. Nagy M., Svajdlenka E.: Comparison of essential oils from Marrubium vulagre L. and M. peregrinum L. J. Essent. Oil Res. 1998, 10, 585. 43. Bal Y. i wsp.: Composition of essential oil of Marrubium parviflorum Fisch. et Mey. ssp. oligodon (Boiss.) Seybold. J. Essent. Oil Res. 1999, 11, 300. 44. Lazari D.M. i wsp.: Essential oils of Marrubium velutinum Sm. and Marrubium peregrinum L., growing wild in Greece. Flav. Fragr. J. 1999, 14, 290. 45. Sahpaz S. i wsp.: Isolation and pharmacological activity of phenylpropanoid esters from Marrubium vulgare. J Ethnopharmacol. 2002, 79, 389. 46. Bown D.: Wielka encyklopedia ziół, Muza S.A., Warszawa 1999, 308. 47. Ożarowski A. i wsp.: Leki roślinne - informator. Herbapol, Warszawa, 1978, 203. 48. http://www.nml.nih.gov/medlineplus/druginfo/natural/patient-whithorehound.html., (tekst z dnia, 23.02.2007). 49. Karnik C.R.: Pharmacological Standards of Herbal Plants. 1994, Vol. 1, 235; Vol. 2, 140. 50. Nadkarni K.M.: Indian Materia Medica. Popular Prakashan Put. Ltd., Bombay 1976, 771. 51. http://www.herbaflos.com/baza_ziolo.php?id=221, (tekst z dnia, 23.02.2007). 52. VanderJagt T.J. i wsp.: Comparison of the total antioxidant content of 30 widely used medicinal plants of New Mexico. Life Sci. 2002, 70, 1035. 53. Herrera-Arellano A. i wsp.: Clinical trial of Cecropia obtusifolia and Marrubium vulgare leaf extracts on blood glucose and serum lipids in type 2 diabetics. J. Phytomed. 2004, 11, 561. 54. Schlemper V. i wsp.: Antispasmodic effects of hydroalcoholic extract of Marrubium vulgare on isolated tissues. Phytomed. 1996, 3, 211. 55. Ożarowski A., Jaroniewski W.: Rośliny lecznicze i ich zastosowanie, IWZZ, Warszawa 1987, 365. 56. Wagner H., Bladt S.: Plant Drug Analysis, Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg-New York 2001, 92. 57. Saleh M.M., Glombitza K.W.: Volatile oil of Marrubium vulgare and its anti-schistosomal activity. Planta Med., 1989, 55, 105. 58. Matławska I. (red.): Farmakognozja. AM, Poznań 2005, 214. 59. El Bardai S. i wsp.: Comparative study of the antihypertensive activity of Marrubium vulgare and of the dihydropyridine calcium antagonist amlodipine in spontaneously hypertensive rat. Clin. Exp. Hypertens. 2004, 26, 465. 60. El Bardai S. i wsp.: Pharmacological evidence of hypotensive activity of Marrubium vulgare and Foeniculum vulgare in spontaneously hypertensive rat. Clin. Exp. Hypertens., 2001, 23, 329. 61. El Bardai S. i wsp.: Characterisation of marrubenol, a diterpene extracted from Marrubium vulgare, as an L-type calcium channel blocker. Br. J. Pharmacol. 2003, 140, 1211. 62. El Bardai S. i wsp.: The vasorelaxant activity of marrubenol and marrubin from Marrubium vulgare. Planta Med. 2003, 69, 75. 63. Novaes A.P. i wsp.: Preliminary evaluation of the hypoglycemic effect of some Brazilian medicinal plants. Therapie. 2001, 56, 427. 64. Roman R.R. i wsp.: Hypoglycemic effect of plants used in Mexico as antidiabetics. Arch. Med. Res. 1992, 23, 59. 65. http://www.centerchem.com/PDFs/Marrubium%20AO%20Product%20Literature%205704.pdf, (tekst z dnia, 23.02.2007). 66. De Souza M.M. i wsp.: Analgesic profile of hydroalkoholic extract obtained from Marrubium vulgare. Phytomedicine 1998, 5, 103. 67. Meyre-Silva C. i wsp.: Analgesic potential of marrubin derivatives, a bioactive diterpene present in Marrubium vulgare ( Lamiaceae). Il Farmaco. 2005, 60, 321. 68. De Jesus R.A. i wsp.: Analysis of antinociceptive properties of marrubin isolated from Marrubium vulgare. Phytom. 2000, 7, 111. 69. Macku J., Krejca J.: Atlas roślin leczniczych, Ossolineum, Wrocław-Warszawa 1989, 286. 70. Biegański J.: Ziołolecznictwo, (Wyd.) Jemiołkowski i Evert Sp. z o.o., Łódź 1949, 130. 71. Ożarowski A.: Wątroba - zapobieganie chorobom i leczenie sposobami naturalnymi. Portal Farmaceutyczno-Medyczny Pl S.A., Warszawa 2006, 45. 72. Kowalewski Z.: (red.) Farmakognozja - leki roślinne. AM Poznań 1997, 141. 73. Wichtl M.: (red.) Herbal Drugs and Phytopharmaceuticals. Medpharm, Boca Raton, Am. Arbor, London, Tokyo 1994, 317.

otrzymano/received: 2007-02-23
zaakceptowano/accepted: 2007-03-05

Adres/address:
*Tadeusz Wolski
Katedra i Zakład Farmakognozji z Pracownią Roślin Leczniczych AM im. Prof. Feliksa Skubiszewskiego w Lublinie
ul. Chodźki 1, 20-093 Lublin
tel. (0-81) 741-23-54, fax: (0-81) 741-03-51
e-mail: twolski@pharmacognosy.org
Copyright © Wydawnictwo Medyczne Borgis 2006-2014
do góry strony