Postępy
our medical journals
New Medicine
Postępy Nauk Medycznych
Medycyna Rodzinna
Nowa Medycyna
Nowa Pediatria
Nowa Stomatologia
our websites
CzytelniaMedyczna.pl
Księgarnia Medyczna Borgis.pl
Księgarnia ogólna DoPoduszki.pl
Newsletter Biuletyn Telegram
Kosmetyki ziołowe
Postępy
Publisher:
Borgis Medical Publisher

Patronage:
Section of Phytotherapy
of Polish Medical Association
Sekcja Fitoterapii Polskiego Towarzystwa Lekarskiego

Dzika Róża ( Rosa canina L.) – chemizm i zastosowanie w lecznictwie

© Borgis - Postepy Fitoterapii 4, p. 245-247
*Anna Grys
Dzika Róża ( Rosa canina L.) – chemizm i zastosowanie w lecznictwie
DOG ROSE (ROSA CANINA) – CHEMICAL CONTENT AND MEDICAL APPLICATION
Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu
Dyrektor Instytutu: prof. dr hab. Grzegorz Spychalski
Summary
Wild rose (briar) is a plant, that generally grows in Europe, Asia and Africa. This plant is known for many millenniums, not only because of its esthetical qualities, but also because of its healing properties and body nourishments. Herbal material is fructus of wild rose. The product of wild rose is very rich in vitamin C, carotenes, organic acids, tannins, mineral salts and other compounds. Because of the rich chemical compositions of this raw material, wild rose products are being used in the treatment of different diseases and sicknesses. Generally, known treatment properties are that of the followings; gastroenteritis, laryngitis, conjunctivitis and infectious diseases. Moreover, rose products are valuable in households, and in food processing. As a healing plant, it is ever needed, which is seen in latest informations (bulletins) on the potential treatment properties of this plant.
Key words: rosa canina, chemical content, medical application
Piśmiennictwo
1. Nowak R. Badania fitochemiczne wybranych gatunków z rodzaju Rosa L. Analiza biologiczna aktywnych składników. Praca habilitacyjna. Akad Med Lublin 2006; 11. 2. Baj T. Dzika róża i jej znaczenie prozdrowotne. Herbarium 2009; 35/13. 3. Mikołajczyk K, Wierzbicki A. Zioła źródłem zdrowia. Ofic Wyd, Warszawa 1999; 272-4. 4. Strzelecka H, Kowalski J i wsp. Encyklopedia zielarstwa i ziołolecznictwa. Wyd Nauk PWN, Warszawa 2000; 488-90. 5. Zieliński J. Atlas rozmieszczenia drzew i krzewów w Polsce. PWN, Warszawa-Poznań, 1981. 6. Rumińska A, Ożarowski A. Leksykon roślin leczniczych, PWRiL, Warszawa 1990; 433. 7. Kohlműnzer S. Farmakognozja. Wyd Lek PZWL, Warszawa 2000; 536-7. 8. Matławska I. Farmakognozja. Wyd Nauk AM, Poznań 2006; 72-5. 9. Burchacka I. Sekrety roślin Wyd ADAM, Warszawa 1992; 61. 10. Cmar I, Colakoglu. Potential heath benefis of rose hip products Acta Hort 2005; 690:253-7. 11. Błach-Olszewska Z, Długosz A, Kowal-Gierczak B i wsp. Fitoterapia i leki roślinne. Wyd Lek PZWL, Warszawa, 2007; 387-8. 12. Winter K, Rein E, Kharazmi A. The anti-inflammatory properties of rose-hip. Inflammopharmacol 1999; 7:63-8. 13. Trovato A, Monforte MT, Forestieri AM. In vitro anti-mycotic activity of some medicinal plants containing flavonoids. Boll Cim Farmac 2000; 139:225-7. 14. Hvattum E. Determination of phenolic compounds in rose hip ( Rosa canina) using liquid chromatography coupled to electrospray ionization tandem mass spectrometry and diode – array detection. Rapid Comm Mass Spectrom 2002; 16:655-62. 15. Böhm V, Fröhlich K, Bitsch R. Rosehip – a "new” source of lycopene? Moll Asp Med 2003; 24:385-9. 16. Constantino L, Rastelli G, Rossi T i wsp. Composition, superoxide radicals scavenging and antilipoperoxidant activity of some adible fruits. Fitoterapia 1994; 65:44-7. 17. Hertog MGL, Hollman PCH, Venema DP. Optimalization of a quantitative HPLC determination of potentially anticarcinogenic flavoniods in vegetables and fruits. J Agric Food Chem. 1992; 40:1591-8. 18. Budzianowski J, Korzeniowska K, Chmara E i wsp. Microvascular protective activity of flavonoid glucuronides fraction from Tulipa gesneriana. Phytother Res 1999; 13:166-8. 19. Lamer-Zarawska E. Zioła w geriatrii. Wyd Astrum, Wrocław 1997; 222-4. 20. Xu HX, Lee SF. Activity of plant flavonoids against antibiotic – resistant bacteria. Phyother Res 2001; 15:39-43. 21. Rein E, Kharazmi A, Winther K. A herbal remedy, Hyben Vital (stand. Powder of a subspecies of Rosa canina fruits), reduces pain and improves general wellbeing in patients with osteoarthritis – a double-blind, placebo controlled, randomized trial. Phytomedicine 2004; 11:383-91. 22. Warholm O, Skaar S, Hedman E. The effects of a standardized herbal remedy made from a subtype of Rosa canina in patients with osteoarthritis: a double-blind, randomized, placebo – controlled clinical trial. Curr Ther Res 2003; 64:21-31. 23. Nowak R. Chemical composition of hips essential oil of some Rosa L. species. Z Naturforch 2005; 60c:369-78. 24. Salch A. Chemical compositon of Rosa hybrida oil as a function of location and storage in Saudi Arabia. Am-Euras J Sust Agric 2009; 3:24-8. 25. Jabłońska-Trypuć A, Czerpak R. Surowce kosmetyczne i ich składniki. MedPharm Wrocław 2008; 11. 26. Szentmihályi K, Winkler P, Kalatos B i wsp. Rose hip ( Rosa canina L.) oil obtained from waste hip seeds by different extraction methods. Biores Techn 2002; 82:195-201. 27. Özcan M. Nutrient composition of Rose ( Rosa canina L.) seed and oils. J Medi Food, 2002; 5:137-40. 28. Nowak R. Fatty acid composition in fruits of wild rose species. Acta Soc Bot Pol 2005; 74:229-35. 29. Mizerski W i wsp. Tablice biologiczne. Wyd Adamantan, Warszawa 2004; 12-4.

otrzymano/received: 2009-12-01
zaakceptowano/accepted: 2009-12-10

Adres/address:
*Anna Grys
Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich
Oddział Roślin Zielarskich
ul. Libelta 27, 61-707 Poznań
tel.: (61) 665-95-40, fax: 665-95-51
e-mail: agrys@iripz.pl

The whole paper DOG ROSE (ROSA CANINA) – CHEMICAL CONTENT AND MEDICAL APPLICATION is also available at On-line Medical Library.
Copyright © Wydawnictwo Medyczne Borgis 2006-2014
do góry strony