Postępy
our medical journals
New Medicine
Postępy Nauk Medycznych
Medycyna Rodzinna
Nowa Medycyna
Nowa Pediatria
Nowa Stomatologia
our websites
CzytelniaMedyczna.pl
Księgarnia Medyczna Borgis.pl
Księgarnia ogólna DoPoduszki.pl
Newsletter Biuletyn Telegram
Kosmetyki ziołowe
Postępy
Publisher:
Borgis Medical Publisher

Patronage:
Section of Phytotherapy
of Polish Medical Association
Sekcja Fitoterapii Polskiego Towarzystwa Lekarskiego

Witaminy z grupy B – naturalne źródła, rola w organizmie, skutki awitaminozy

© Borgis - Postepy Fitoterapii 4, p. 229-238
*Agnieszka Gryszczyńska
Witaminy z grupy B – naturalne źródła, rola w organizmie, skutki awitaminozy
THE B VITAMIN FAMILY – A NATURAL SOURCES, ROLE IN THE BODY AND EFFECTS OF AVITAMINOSIS
Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu, Oddział Roślin Zielarskich
Dyrektor Instytutu: prof. dr hab. Grzegorz Spychalski
Summary
Vitamins act a very important functions in the human body. They are responsible for many biochemical processes occurring in cells, for example they protect against free radicals that may cause among other cancerogenic processes. Therefore, the daily dietary intake of various vitamins is undoubtedly an important influence on take care of body health
Key words: thiamin, riboflavin, niacin, pantothenic acid, pyridoxine, biotin, folic acid, cobalamin
Piśmiennictwo
1. Nowa Encyklopedia Powszechna PWN, Wyd Nauk PWN, Warszawa 1996; Tom VI, 809. 2. Murray RK, Granner DK, Mayes PA i wsp. Biochemia Harpera, Wyd Lek PZWL, Warszawa 1994; 693-708. 3. Gonet B. Wolne rodniki i antyoksydanty w zdrowiu i chorobie. Czynniki Ryzyka 1996; 1:5-14. 4. Moszczyński P, Pyć R. Biochemia witamin. Część I. Witaminy grupy B i koenzymy. Wyd Nauk PWN, Warszawa-Łódź 1998; 11-201. 5. Ziemlański Ś, Bułhak-Jachymczyk B, Niedźwiecka-Kącik D i wsp. Normy żywienia człowieka. Fizjologiczne podstawy. Wyd Lek PZWL, Warszawa 2001; 211-80. 6. Gubler CJ. Thiamine. W: Handbook of vitamins (Ed. L J Machlin). New York 1984. 7. Beisel RW. Single nutrients and immunity. Am J Clin Nutr 1966; 55: Suppl 2:417-68. 8. Depeint F, Bruce WR, Shangari N i wsp. Mitochondrial function and toxicity: Role of the B vitamin family on mitochondrial energy metabolism. Chem Biol Interact 2006; 163:94-112. 9. Bruce WR, Furrer R, Shangari N i wsp. Marginaldietery thiamin deficiency induces the formation of colonic aberrant crypt foc

otrzymano/received: 2009-12-05
zaakceptowano/accepted: 2009-12-14

Adres/address:
*Agnieszka Gryszczyńska
Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich
Oddział Roślin Zielarskich
ul. Libelta 27, 61-707 Poznań
tel.: (61) 665-95-40, fax: 665-95-51
e-mail: agryszczyńska@iripz.pl

The whole paper THE B VITAMIN FAMILY – A NATURAL SOURCES, ROLE IN THE BODY AND EFFECTS OF AVITAMINOSIS is also available at On-line Medical Library.
Copyright © Wydawnictwo Medyczne Borgis 2006-2014
do góry strony